Om meddelandet ”Denna dator stöds inte av Apple Hardware Test”

Meddelandet ”Denna dator stöds inte av Apple Hardware Test” kan visas. Detta sker när du håller ned D-tangenten under starten och Apple Hardware Test inte hittas på hårddisken.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Detta inträffar vid användning av datorer som kräver en uppdatering av EFI-programvaran för att använda Lion Återställning.

Om du stöter på det här problemet finns Apple Hardware Test tillgängligt på mediet som medföljde datorn. Mer information finns i Intel-baserade Mac-datorer: Använda Apple Hardware Test.

Mer information om Lion Återställning finns i OS X Lion: Om Lion Återställning.

Publiceringsdatum: