Identifiera molnstatussymboler i musikbiblioteket på din Mac eller pc

Om du prenumererar på Apple Music kan du ladda upp ditt musikbibliotek så att du kan lyssna på det på alla dina enheter. Lär dig hur du kan kontrollera överföringsstatus för ditt musikbibliotek och vad de olika molnsymbolerna bredvid dina låtar betyder.

Molnstatussymboler

Här nedanför kan du se vad molnstatussymbolerna som kan visas bredvid låtar betyder.

Tillgängligt för hämtning

Låten hämtas inte till enheten och kan bara spelas upp när enheten är ansluten till internet. Tryck eller klicka på  för att hämta låten till enheten om du vill lyssna på den offline.

Kopia

Du har flera versioner av samma låt i musikbiblioteket på datorn. Dubbletter av låtar överförs och synkas inte till dina olika enheter.

Borttagen

Du har flera datorer med Synka bibliotek aktiverat och en låt har tagits bort från en av dessa datorer. Låtar som du tar bort från musikbiblioteket tas omedelbart bort från din iPhone, iPad eller iPod touch, men finns kvar på andra datorer tills du tar bort dem manuellt.

Obehörig

Apple Music kanske inte kunde överföra låten eftersom den inte köpts från iTunes Store, köpts med ett annat Apple-ID eller för att filen är för stor.

Fel

Låtfilen är skadad eller ett fel uppstod när låten skulle överföras. Välj Fil > Bibliotek > Uppdatera musikbibliotek i molnet för att lösa detta. Om uppdatering inte åtgärdar problemet kan du prova att importera en ny kopia av låten till musikbiblioteket.

Ett moln med streckad kontur

Om du ser ett moln med streckad kontur bredvid en låt kan det betyda något av följande:

  • Väntar: Låten håller på att matchas och har inte överförts. Välj Fil > Bibliotek > Uppdatera musikbibliotek i molnet för att lösa detta. 
  • Inte överförd: Låten har lagts till från en annan enhet och kan inte matchas. Överför låten genom att aktivera Synkronisera bibliotek på datorn där originalfilen finns.
  • Inte längre tillgänglig: Låten är antingen inte tillgänglig i Apple Music-katalogen eller har inte släppts ännu.

Kontrollera överföringsstatus för varje låt i musikbiblioteket

När du aktiverar Synkronisera bibliotek i appen Musik på din Mac eller iTunes för Windows på din pc överför och matchar Apple Music alla låtar i musikbiblioteket.

Medan Apple Music överför din musik kan du kontrollera status för varje låt.

  1. På din Mac: öppna Musik-appen. På din pc: öppna iTunes för Windows, välj Musik från menyn som visas och klicka på Bibliotek.
  2. Välj Låtar i sidofältet.
  3. I menyfältet väljer du Visa > Visa visningsalternativ.
  4. Välj Molnhämtning och Molnstatus.

Publiceringsdatum: