GarageBand för iOS: Inget ljud in med Apogee Jam

Om du använder iOS 4 och ansluter Apogee Jam kanske GarageBand visar ett meddelande om att du ska ansluta en mikrofon eller någon annan inmatningsenhet. Om du trycker på inspelning visas kanske ett meddelande om att enheten saknar ljudinmatning och att du inte kan spela in.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Problemet är löst i iOS 5.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: