GarageBand för iOS: Ljudet kan inte ändra utgång med Apogee Jam

Om du använder Apogee Jam och du ansluter eller tar bort externa högtalare eller hörlurar från hörlursuttaget, kanske inte ljudet ändras till att spelas upp via de inbyggda högtalarna, de externa högtalarna eller hörlurarna.

Starta om enheten för att lösa problemet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: