GarageBand för iOS: Fördröjning i inspelningar efter att AirPlay-, Bluetooth- eller HDMI-utgång stängts av

En fördröjning i inspelningar kan inträffa efter att reglaget för AirPlay – Bluetooth – HDMI ändrats från På till Av.

Tryck på hemknappen för att återgå till hemskärmen och öppna GarageBand för iOS på nytt.

Publiceringsdatum: