GarageBand för iOS och Logic Remote: När du spelar på Touch-instrument eller utför andra åtgärder kan det hända oväntade saker

När du spelar på Touch-instrument eller trycker på tangentkommandon kan du utföra en oväntad handling:

  • Växla mellan program
  • Öppna menyfältet för parallellbearbetning
  • Öppna Kontrollcenter
  • Gå till hemskärmen
  • Utför en oväntad åtgärd när du lyfter fingret, inte när du trycker ner det

Detta kan inträffa om Multitask-gester (endast iPad) eller Åtkomst inom appar i Kontrollcenter är aktiverade. Dessa inställningar är aktiverade som standard:

  1. Stäng av Multitask-gester i Inställningar > Allmänt.
  2. Stäng av Åtkomst inom appar i Inställningar > Kontrollcenter.
Publiceringsdatum: