Om Mail avslutas oväntat då vissa meddelanden visas

Mail kan avslutas oväntat vid visning av ett meddelande som är felformaterat eller skadat. 

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Mail kan avslutas när du visar ett e-postmeddelande som är felformaterat eller skadat, och det kan fortsätta att avslutas så länge som meddelandet är markerat. Du kan lösa problemet genom att ta bort meddelandet. Gör så här:

  1. Öppna Mail och håll omedelbart ned skifttangenten tills Mail öppnas. Då öppnas Mail med meddelanden och brevlådor omarkerade.
  2. Dölj delen med brevfönstret i fönstret genom att försiktigt dra i den tunna skiljelinjen mellan det och listan med meddelanden. Fortsätt att dra tills bara listan med meddelanden visas i Mail och brevfönstret är dolt. I den här vyn kan du bara visa meddelanden genom att dubbelklicka och öppna dem.
  3. Klicka på det drabbade meddelandet en gång så att det markeras utan att öppna det. Tryck sedan på Radera eller välj Meddelande > Flytta till > Papperskorg. 
Publiceringsdatum: