Om Mail avslutas oväntat då vissa meddelanden visas

När du försöker visa ett e-postmeddelande som är felformaterat eller skadat kan Mail avslutas oväntat.

Mail kan avslutas när du försöker visa ett e-postmeddelande som är felformaterat eller skadat, och det kan fortsätta att avslutas så länge som meddelandet är markerat. Du kan lösa problemet genom att ta bort meddelandet. Gör så här:

  1. Tryck på och håll ner skifttangenten när du öppnar Mail. Då öppnas Mail med meddelanden och brevlådor omarkerade.
  2. Om Mail startar utan något synligt fönster väljer du Arkiv > Nytt visningsfönster.
  3. Dölj delen med brevfönstret i fönstret genom att försiktigt dra i den tunna skiljelinjen mellan det och listan med meddelanden. Fortsätt att dra tills endast listan med meddelanden visas i Mail och brevfönstret är dolt. I den här vyn kan du bara visa meddelanden genom att dubbelklicka och öppna dem.
  4. Klicka på det påverkade meddelandet en gång så att det markeras utan att öppna det. Tryck sedan på Radera.

Om Mail fortsätter att avslutas när du öppnar det kontaktar du Apple-supporten.

Publiceringsdatum: