Lösa problem orsakade av ändrade objektbehörigheter i hemmappen

Om du ändrar läs- eller skrivbehörigheterna för objekt i hemmappen kan du behöva nollställa behörigheter för att undvika vissa problem.

Din hemmapp  innehåller många filer och mappar som apparna på din Mac-dator har behörighet att läsa och ändra. Om du använder Hämta info eller andra metoder för att ändra de här behörigheterna kan du få problem som:

 • Ändringar som du gör i Systeminställningar sparas inte förrän du avslutar Systeminställningar.
 • Dockändringar sparas inte när du loggat ut från användarkontot.
 • Fönster som var öppna sista gången du loggade ut från eller avslutade en app (innan du ändrade behörigheter) öppnas igen när du loggat in eller öppnat appen.
 • Du tillfrågas om ett administratörsnamn och lösenord när du flyttar vissa objekt i hemmappen.
 • Du får upprepade meddelanden om att macOS behöver reparera biblioteket för att kunna köra program.
 • När du sparar ändringar av ett objekt visas ett meddelande om att filen är låst eller att du inte har behörighet att spara.
 • Förhandsvisning, TextEdit eller andra sandlådeprogram avslutas oväntat när de öppnas.
 • Du får en avisering om att startskivan inte har mer tillgängligt minne för programminnet.
 • Aktivitetskontroll visar att Safari eller SafariDAVClient förbrukar mycket systemresurser.
 • Din Mac är långsam.
 • iTunes meddelar att enheten inte kan synkroniseras.
 • Bilder och videor som du importerar till Bilder eller iPhoto kan inte visas i appen men visas i Finder. Eller biblioteket måste uppdateras eller väljas på nytt varje gång du öppnar Bilder eller iPhoto.

Nollställa behörigheter

Om problemet uppstod efter att du ändrade behörigheten för objekt i din hemmapp kan du nollställa behörigheterna:

 1. Välj Gå > Hem från menyraden i Finder. Din hemmapp öppnas.
 2. Välj Arkiv > Visa info. Ett informationsfönster för din hemmapp öppnas.
 3. Om avsnittet Delning och behörigheter längst ner i fönstret inte är öppet klickar du på triangeln  i det avsnittet för att öppna det.
 4. Om låsknappen längst ned i fönstret visar ett låst lås lås klickar du på låset och anger ett administratörsnamn och lösenord.
 5. Klicka på åtgärdsmenyn i det nedre hörnet och välj sedan Använd för inkluderade objekt. Klicka på OK för att bekräfta åtgärden. En förloppsindikator visas överst i fönstret.
 6. När förloppsindikatorn visar att det är klart öppnar du Terminal-programmet i Verktygsprogram i mappen Program.
 7. Ange eller klistra in det här kommandot i Terminal och tryck sedan på returtangenten:

  diskutil resetUserPermissions / `id -u`

  På tangentbordet för amerikansk engelska finns tecknet ` ovanför tabbtangenten. När du har angett kommandot diskutil och Terminal meddelar att nollställningen av behörigheter på hemmappen misslyckats (fel-69841), skriver du chflags -R nouchg ~och anger sedan kommandot diskutil igen.

 8. När processen är slutförd avslutar du Terminal.
 9. Starta om datorn och testa för att se om felet är korrigerat.
 10. Om felet kvarstår installerar du om macOS.
Publiceringsdatum: