Lösa problem orsakade av ändrade objektbehörigheter i hemmappen

Om du ändrar läs- eller skrivbehörigheterna för objekt i hemmappen kan du behöva nollställa behörigheter för att undvika vissa problem.

Din hemmapp  innehåller många filer och mappar som apparna på din Mac-dator har behörighet att läsa och ändra. Om du använder Hämta info eller andra metoder för att ändra de här behörigheterna kan du få problem som:

 • Ändringar som du gör i Systeminställningar sparas inte förrän du avslutar Systeminställningar.
 • Dockändringar sparas inte när du loggat ut från användarkontot.
 • Fönster som var öppna sista gången du loggade ut från eller avslutade en app (innan du ändrade behörigheter) öppnas igen när du loggat in eller öppnat appen.
 • Du tillfrågas om ett administratörsnamn och lösenord när du flyttar vissa objekt i hemmappen.
 • Du får upprepade meddelanden om att macOS behöver reparera biblioteket för att kunna köra program.
 • När du sparar ändringar av ett objekt visas ett meddelande om att filen är låst eller att du inte har behörighet att spara.
 • Förhandsvisning, TextEdit eller andra sandlådeprogram avslutas oväntat när de öppnas.
 • Du får en avisering om att startskivan inte har mer tillgängligt minne för programminnet.
 • Aktivitetskontroll visar att Safari eller SafariDAVClient förbrukar mycket systemresurser.
 • Din Mac är långsam.
 • iTunes meddelar att enheten inte kan synkroniseras.
 • Bilder och videor som du importerar till Bilder eller iPhoto kan inte visas i appen men visas i Finder. Eller biblioteket måste uppdateras eller väljas på nytt varje gång du öppnar Bilder eller iPhoto.

Nollställa behörigheter

Om problemet uppstått efter att du ändrat behörigheten för objekt i din hemmapp kan du nollställa behörigheterna:

 1. Välj Gå > Hem från menyraden i Finder. Din hemmapp öppnas.
 2. Välj Arkiv > Visa info. Ett informationsfönster för din hemmapp öppnas.
 3. Om avsnittet Delning och behörigheter längst ned i fönstret inte är öppet klickar du på triangeln  i det avsnittet för att öppna det.
 4. Om låsknappen längst ned i fönstret visar ett låst lås lås klickar du på låset och anger ett administratörsnamn och lösenord.
 5. Klicka på åtgärdsmenyn i det nedre hörnet och välj sedan Använd för inkluderade objekt. Klicka på OK för att bekräfta åtgärden. En förloppsindikator visas överst i fönstret.
 6. När förloppsindikatorn visar att det är klart öppnar du Terminal-programmet, som finns i Verktygsprogram i mappen Program.
 7. Ange eller klistra in det här kommandot i Terminal och tryck sedan på returtangenten:

  diskutil resetUserPermissions / `id -u`

  På tangentbordet för amerikansk engelska finns tecknet ` ovanför tabbtangenten. När du har angett kommandot diskutil och Terminal meddelar att nollställningen av behörigheter på hemmappen misslyckats (fel-69841), skriver du chflags -R nouchg ~och anger sedan kommandot diskutil igen.

 8. När processen är slutförd avslutar du Terminal.
 9. Starta om datorn och testa för att se om felet är korrigerat.
Publiceringsdatum: