Varför får jag skräppost i iCloud?

Oönskade e-postmeddelanden som massutskickas kallas för skräppost eller spam. Här beskrivs varför du får skräppost och vad du kan göra åt det.

Därför kan du få skräppost

 • De som skickar skräppost (spammare) har program som kan gissa vanliga e-postadresser, till exempel sådana som bara utgörs av ett förnamn, en initial och ett efternamn eller ett vanligt smeknamn.
 • När du registrerar dig för en tjänst kan de som tillhandahåller tjänsten sälja din e-postadress till andra aktörer som kan skicka dig oönskade meddelanden.
 • Om du publicerar din e-postadress på en offentlig webbplats kan den kopieras och användas till att skicka oönskad e-post.
 • Spammare som har tillgång till din e-postadress kan ge den till andra spammare.

Hantera skräppost

Du kan rapportera skräppost för att minska mängden skräppost som du får och sedan markera och filtrera meddelanden så att de inte kommer till inkorgen.

Rapportera skräppost

Du kan rapportera skräppost till e-postadministratörer både för iCloud och internetdomänen som meddelandet skickades från. Om administratörerna kan bekräfta att meddelandet som skickades är skräppost kan de hjälpa till med att förhindra att meddelanden från den avsändaren inte skickas till din brevlåda i framtiden. Följ anvisningarna för e-postklienten som du använder:

Mail på din Mac

 1. Öppna meddelandet och välj Vidarebefordra som bilaga i menyn Meddelande.
 2. Vidarebefordra meddelandet till iCloud spam@icloud.com.
 3. Vidarebefordra meddelandet igen till abuse@domain och byt ut domain mot den del av avsändarens e-postadress som visas efter symbolen @. Om avsändarens e-postadress till exempel är spammare@spammindomän.com, vidarebefordrar du meddelandet till abuse@spammindomän.com.

Microsoft Outlook 2010 och senare

 1. Välj Arkiv > Alternativ.
 2. I fönstret Alternativ klickar du på E-post i panelen till vänster.
 3. Notera den nuvarande inställningen i avsnittet Svar och vidarebefordran, så att du kan återställa den senare. Ändra sedan inställningen för Vid vidarebefordran av meddelande till Bifoga ursprungligt meddelande.
 4. Klicka på OK.
 5. Vidarebefordra meddelandet till iCloud spam@icloud.com.
 6. Vidarebefordra meddelandet igen till abuse@domain och byt ut domain mot den del av avsändarens e-postadress som visas efter symbolen @. Om avsändarens e-postadress till exempel är spammare@spammindomän.com, vidarebefordrar du meddelandet till abuse@spammindomän.com.
 7. Om du vill återställa den föregående inställningen i Outlook upprepar du steg 1 till 4, men i steg 3 ändrar du inställningen för Vid vidarebefordran av meddelande tillbaka till den ursprungliga. Om du inte kommer ihåg inställningen väljer du Inkludera originalmeddelande.

Microsoft Outlook 2007

 1. Välj Verktyg > Alternativ.
 2. I fönstret Alternativ klickar du på E-postalternativ på fliken Inställningar.
 3. I fönstret E-postalternativ under Vid svar och vidarebefordran antecknar du den nuvarande inställningen, så att du kan återställa den senare. Ändra sedan inställningen för Vid vidarebefordran av meddelande till Bifoga ursprungligt meddelande.
 4. Klicka på OK.
 5. Vidarebefordra meddelandet till iCloud spam@icloud.com.
 6. Vidarebefordra meddelandet igen till abuse@domain och byt ut domain mot den del av avsändarens e-postadress som visas efter symbolen @. Om avsändarens e-postadress till exempel är spammare@spammindomän.com, vidarebefordrar du meddelandet till abuse@spammindomän.com.
 7. Om du vill återställa den föregående inställningen i Outlook upprepar du steg 1 till 4, men i steg 3 ändrar du inställningen för Vid vidarebefordran av meddelande tillbaka till den ursprungliga. Om du inte kommer ihåg inställningen väljer du Inkludera originalmeddelande.

Markera och filtrera skräppost

Du kan använda Mail-programmet för att markera meddelanden som skräppost så att senare meddelanden från samma avsändare automatiskt markeras som skräppost:

 • På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 7 eller senare öppnar du meddelandet, klickar på flaggsymbolen längst ned och trycker på Flytta till skräp.
 • På din Mac markerar du meddelandet och klickar på symbolen Skräp (tummen ned) i verktygsfältet i Mail.
 • iCloud.com markerar du meddelandet, klickar på flaggsymbolen och väljer Flytta till Skräp. Eller dra bara meddelandet till skräpmappen i sidofältet. Meddelandet rapporteras sedan automatiskt till iCloud som skräppost.

Du kan även ställa in regler i macOS Mail och på iCloud.com så att skräppost automatiskt filtreras (flyttas eller tas bort) när den kommer. Om du använder ett annat e-postprogram läser du dokumentationen för det programmet om du vill veta hur du ställer in filter och vidarebefordrar meddelanden med hela rubriker.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: