Få hjälp med Min bildström

Leta reda på ditt problem nedan och lös det med de angivna stegen.

Bilder från Min bildström visas inte på min iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV

Om du har aktiverat Min bildström* på alla dina enheter är dina bilder från de senaste 30 dagarna tillgängliga i albumet Min bildström så att du kan se eller lägga till dem i biblioteket på varje enhet.** 

Om du inte hittar dina Min bildström-bilder i appen Bilder följer du dessa steg på alla dina enheter:

iPhone, iPad eller iPod

 1. Tryck på Inställningar> Wi-Fi på alla dina enheter. Kontrollera att wifi är på och att du har en internetanslutning.
 2. Tryck på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder.
 3. Kontrollera att Min bildström är på för alla dina enheter. Stäng av funktionen om den är aktiverad och tryck på Radera. Slå sedan på Min bildström igen.
 4. Stäng appen Kamera på enheten som du använde för att ta bilden som du letar efter. (Ingenting överförs till Min bildström innan du gör det.)
 5. Se efter om batteriladdningen är under 20 % på iOS-enheten. Om den är det så inaktiveras Min bildström tillfälligt för att spara batteritid.

Apple TV

 1. Kontrollera att wifi är aktiverat i Inställningar > Nätverk > Wifi och att du har en internetanslutning.
 2. Kontrollera att Min bildström är aktiverat i Inställningar > Konton > iCloud. Om den är det slår du av den och väljer Radera. Slå sedan på Min bildström igen.
 3. Stäng appen Kamera på enheten som du använde för att ta bilden som du letar efter. (Ingenting överförs till Min bildström innan du gör det.) Om du fortfarande inte ser alla dina Min bildström-bilder kan det bero på lagringskapaciteten på din Apple TV.

* Om du skapade ditt Apple-ID nyligen är Min bildström kanske inte tillgängligt. Använd iCloud-bilder för att spara dina bilder och videor i iCloud.


** iCloud kan bara dela bilder eller videor med dina andra Apple-enheter om du loggar in på iCloud med samma Apple-ID på alla enheter.

Olika bilder visas i albumet Min bildström på alla mina enheter

Enheten lagrar upp till 1 000 bilder, även om de är äldre än 30 dagar. Bilder som är äldre än 30 dagar tas bort från iCloud, så beroende på när du aktiverade Min bildström har dina enheter kanske inte samma bilder. På grund av kapaciteten kan det hända att enbart de senaste bilderna visas på din Apple TV.

Följ dessa steg för att ta bort äldre bilder från Min bildström och lägga dina senaste bilder på alla dina enheter:

 1. Om det finns några bilder i albumet Min bildström som du vill behålla sparar du dem på din enhet. Sedan bör du säkerhetskopiera dina bilder och andra data.
 2. Stäng sedan av Min bildström på din enhet. Gör så här: 
  • Tryck på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder och inaktivera Överför till Min bildström.
  • På Apple TV går du till Inställningar > Konton > iCloud och slår sedan av Överför till Min bildström.
 3. Bekräfta att du vill radera bilder.
 4. Slå på Min bildström igen. (iCloud skickar sedan dina lagrade bilder till din enhet.)
 5. Gör likadant för alla enheter.

Jag ser inga bilder i albumet Min bildström

Om du slagit på iCloud-bilder kan du hitta dina Min bildström-bilder från dina andra enheter i albumet Alla bilder. Om du inte slagit på iCloud-bilder och det inte finns några bilder i albumet Min bildström följer du dessa steg:

 1. Kontrollera att din Mac-dator har en aktiv internetanslutning. Utan internet visas inte uppdateringar av Min bildström i Bilder.
 2. På Mac väljer du Systeminställningar > iCloud. Kontrollera att du använder samma Apple-ID som i dina andra enheter som stöds.
 3. Öppna Bilder. Välj sedan Inställningar > iCloud (eller Bildström).
 4. Kontrollera att Min bildström är markerat.

Jag har importerat bilder, men de visas inte i Min bildström och tjänsten är aktiverad

 1. Kontrollera att din Mac-dator har en aktiv internetanslutning.
 2. Se om du använder iCloud-bilder i appen Bilder. Om du aktiverade iCloud-bilder visas bilder från andra enheter som använder Min bildström i Alla bilder.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: