GarageBand: Kan avslutas oväntat när inmatningsnivån ändras i Lär dig att spela gitarr-lektionerna

När du justerar inmatningsnivån i Lär dig att spela gitarr-lektionerna, kan det hända att GarageBand avslutas oväntat om du använder Apogee Duet 2.

Justera gitarrens nivå på Apogee Duet 2- eller Apogee Maestro 2-programmet.

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: