Mac OS X 10.7: Kan inte ansluta till en Mac OS X 10.6 Open Directory-server

En Mac OS X 10.7 Lion-klient kan kanske inte ansluta till en Mac OS X 10.6 Open Directory-server.

Det här kan inträffa om Lion använder autentiserad bindning till en Mac OS X 10.6 Open Directory-server, som även är bunden till Active Directory med hjälp av en magisk triangel.

Du kan tillåta Mac OS X 10.7-klienter att ansluta antingen genom att inte använda autentiserad bindning eller genom att använda följande Terminal-kommandon.

Kör dessa kommandon på Mac OS X 10.6 Open Directory-huvudservern och dess repliker:

Obs! Med dessa kommandon stängs GSSAPI-autentisering av för LDAP-servern på Mac OS X 10.6 Open Directory-huvudservern och replikerna. Servrarna använder sedan CRAM-MD5-autentisering.

sudo rm /usr/lib/sasl2/openldap/libgssapiv2.2.so sudo rm /usr/lib/sasl2/openldap/libgssapiv2.la

Starta om servern när du har gjort den här ändringen.
 

Om du vill återskapa de ursprungliga inställningarna kör du dessa kommandon:

cd /usr/lib/sasl2/openldap sudo ln -s ../libgssapiv2.2.so  sudo ln -s ../libgssapiv2.la

Starta om servern när du har gjort den här ändringen.

Publiceringsdatum: