GarageBand för iOS: Trefingersinmatningar känns inte igen för Touch-instrument

När du spelar Touch-instrument i GarageBand kanske inte inmatningar med tre fingrar känns igen. Det kan inträffa om du har aktiverat zoomning i hjälpmedelsinställningarna på din iPad.

Lös problemet genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och sedan stänga av zoomning.

Publiceringsdatum: