Apple-logotyp med förloppsindikator efter att du har uppdaterat eller återskapat iPhone, iPad eller iPod touch

När du har uppdaterat iOS eller iPadOS, återskapat från en säkerhetskopia eller raderat din iPhone, iPad eller iPod touch visas Apple-logotypen och en förloppsindikator.

Förloppsindikatorn ser ut att flyttas väldigt långsamt eller inte alls.

Låt enheten slutföra uppdateringen, återskapningen eller raderingen.

Förloppsindikatorn visar hur installationen fortlöper. Tidsåtgången beror på hur många filer det finns på enheten och om du raderar, uppdaterar eller uppgraderar iOS eller iPadOS. Ibland kan det gå på en minut om det inte finns så mycket data på enheten eller om du raderar den. Om det finns många filer på enheten kan det ta allt från några minuter upp till en timme.

Om din enhet visas på datorn, du kan konfigurera synkroniseringsalternativ och kan synkronisera innehåll är processen klar. Låt enheten vara ansluten till datorn tills migreringen är klar.

Om du uppdaterar trådlöst ansluter du enheten till en strömkälla så att inte batteriet tar slut medan uppdateringen pågår. Om batteriet tar slut ansluter du enheten till en strömkälla och slutför uppdateringen eller återskapningen.

Om du tror att uppdateringen har fastnat trycker du på någon av knapparna. Uppdateringen håller fortfarande på om du ser ett uppdateringsmeddelande.

I vissa fall kan förloppsindikatorn visa att det är klart och sedan börja om igen.

Få hjälp

Om uppdateringen eller återskapningen aldrig slutförs eller om enheten inte svarar tvingar du enheten att starta om.

Om din enhet har befunnit sig i det här läget i flera timmar kontaktar du Apple-supporten.

Publiceringsdatum: