AirPort-basstationer: Det går inte att lägga till ytterligare AirPort-basstationer till ett utökat nätverk om MAC-adressbehörighetsstyrning är aktiverat

Vid konfiguration av en AirPort-basstation för att utöka räckvidden för ett Wi-Fi-nätverket som har MAC-adressbehörighetsstyrning aktiverat kan inte enheten ansluta efter att Uppdatera är valt. Statuslampan på den nya AirPort-basstationen blinkar gult. AirPort-basstationen visas inte längre i AirPort-verktyget.

Om du har MAC-adressbehörighetsstyrning aktiverat på den primära AirPort-basstationen och inställd på (standard) Ingen åtkomst och vill lägga till någon Wi-Fi-enhet, inklusive ytterligare AirPort-basstationer, måste du först lägga till MAC-adressen för Wi-Fi-enheten till listan i MAC-adressbehörighetsstyrning innan du konfigurerar enheten.

Alternativt kan du avaktivera MAC-adressbehörighetsstyrning genom att välja AirPort-verktyget > AirPort > Behörighetsstyrning-fliken i rullgardinsmenyn och sedan välja Ej aktiverad.

Om du redan försökt lägga till en AirPort-basstation utan att avaktivera MAC-adressbehörighetsstyrning måste du göra en fabriksåterställning för den nya AirPort-basstationen med återställningsknappen på enheten. Sedan kan du använda något av förslagen ovan för att omkonfigurera den.

Stegen för återställning av AirPort-basstationen finns i: Starta om AirPort-basstationen eller Time Capsule – Vanliga frågor.

Publiceringsdatum: