Remote Desktop: Network Interface (nätverksgränssnitt) är inte tillgängligt i View Options (visningsalternativ)

När du konfigurerar View Options (visningsalternativ) i Remote Desktop Admin, kan alternativet Network Interface (nätverksgränssnitt) vara nedtonat.

Visningsalternativet Network Interface (nätverksgränssnitt) är bara tillgängligt när en skanner används.

Publiceringsdatum: