Mac Pro (tidigt 2008): Videokortet ATI Radeon HD 2600 XT med förvrängd video eller ingen video

Programmet för utökad reparation av videokortet ATI Radeon HD 2600 XT upphörde den 7 december 2012.

Om dina videor är förvrängda eller om du inte ser någon video alls, tar du kontakt med Apple eller tar med dig produkten ifråga till en Apple-auktoriserad servicepartner eller en Apple Store-butik för bedömning av vilka service- och supportalternativ som finns tillgängliga. Om du har tänkt besöka en Apple Store-butik bör du boka tid vid Genius Bar på http://www.apple.com/se/retail/geniusbar/ (endast tillgängligt i vissa länder och regioner). 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: