Mac Pro RAID-kort eller Xserve RAID-kort: Volymen monteras kanske inte efter en felaktig avstängning eller omstart

  

Efter en felaktig avstängning eller omstart:

 • System med ett Mac Pro RAID-kort eller Xserve RAID-kort kan starta till ett blinkande frågetecken eller så monteras inte RAID-volymer. RAID-verktyget kan indikera att volymerna, RAID-uppsättningar och diskar är användbara och fungerande.
 • En Xserve konfigurerad med en SSD och Mac OS X Server installerat på SSD-enheten kan starta men de RAID-volymer som konfigurerats på RAID-kortet kanske inte monteras.

Dessa symtom kan uppstå om LUN-kartan har skadats och behöver skapas på nytt.

Starta från ett annat medium och samla in information

 1. Starta från ett annat startmedium, exempelvis en installations-DVD, extern FireWire-disk eller USB-enhet, eller den interna SSD-enheten med en Xserve (tidigt 2009).
 2. Öppna Systeminformation och välj vyn Hardware RAID från det vänstra sidofältet.
 3. Kontrollera att volymerna, RAID-uppsättningen och enheterna rapporteras som ”Viable” eller ”Good”.
 4. I vyn Hardware RAID navigerar du till Hardware RAID-enheten > Xserve (eller Mac Pro) RAID Card > Volumes.

  Undersök den information som anges för varje volym. Om en volym inte har ett motsvarande ”BSD Name”-attribut kan du lösa problemet på följande sätt. Exempel på rapport från Systeminformation

  Nedan visas ett exempel på en rapport från Systeminformation som visar både en påverkad volym (R2V1) och en opåverkad volym (R3V1). På system med flera volymer kan det hända att inte alla volymer påverkas.

  R2V1:

    Capacity:    299.8 GB (299,798,364,160 bytes)
    Read Command Size:    2 MB
    Read Ahead Margin:    16 MB
    RAID Set:    RS1
    Status:
    Degraded:    No
    Inited:    Yes
    In Transition:    No
    Viable:    Yes
   
  För R3V1:

    BSD Name:    disk2
    Capacity:    299.8 GB (299,798,364,160 bytes)
    Read Command Size:    2 MB
    Read Ahead Margin:    16 MB
    RAID Set:    RS2
    Status:
    Degraded:    No
    Inited:    Yes
    In Transition:    No
    Viable:    Yes

Lös problemet

Obs! Den här processen kan användas på startbara RAID-volymer med Mac OS X 10.5.x, 10.6.x eller OS X Lion installerat. Operativsystemet uppdateras inte på den påverkade RAID-volymen.

För Xserve (tidigt 2009) som var förkonfigurerad med en SSD

 1. Uppdatera serverprogramvaran som är installerad på SSD-enheten till Mac OS X Server 10.6.7 eller senare. Om Lion Server är installerat, uppdaterar du till den senaste versionen av Lion Server.
 2. Starta om Xserve.
 3. Vänta på att RAID-volymen monteras. Det kan ta några minuter.
 4. Starta om Xserve från den vanliga startvolymen när volymerna har monterats. Detta ger servern möjlighet att starta med RAID-volymerna tillgängliga under starten.
 5. Öppna RAID-verktyget.
 6. Klicka på Status (status) under Controller (styrenhet). Händelserutan i RAID-verktyget bör innehålla en post för varje volym vars LUN-karta återskapats.

För Mac Pro, Xserve (sent 2006), Xserve (tidigt 2008) och Xserve (tidigt 2009) utan SSD

 1. Installera Mac OS X 10.6.x eller OS X Lion (Server eller klient) på en extern USB- eller FireWire-disk. Använd Mac OS X Server 10.6 för serversystem och Mac OS X 10.6 för klientsystem.
 2. Om du använder Mac OS X 10.6, uppdaterar du till Mac OS X 10.6.7 (Server eller klient) eller senare. Om OS X Lion (Server eller klient) är installerat, uppdaterar du till den senaste versionen av Lion.
 3. Starta det påverkade systemet från den externa disken.
 4. Vänta på att RAID-volymen monteras. Det kan ta några minuter.
 5. Starta om systemet från den vanliga startvolymen.
 6. Öppna RAID-verktyget.
 7. Klicka på Status (status) under Controller (styrenhet). Händelserutan i RAID-verktyget bör innehålla en post för varje volym vars LUN-karta återskapats.

Läs mer

Det är önskvärt att denna procedur utförs med diskarna installerade i den dator de vanligen sitter i. Det är däremot möjligt att överföra enheterna till en annan dator med likvärdig konfiguration och utföra den här proceduren på RAID-volymerna.

Om detta görs måste du vara mycket försiktig.

Anteckningar

 1. Se till att märka alla diskarna med numret på det fack de är installerade i så att de kan sättas tillbaka på samma plats.
 2. RAID-uppsättningar konfigurerade på en Mac Pro (tidigt 2009) eller Mac Pro (mitten 2010) kommer inte att identifieras som en Mac Pro (original) eller Mac Pro (tidigt 2008).
 3. RAID-uppsättningar konfigurerade på en Xserve (tidigt 2009) kommer inte att identifieras som en Xserve (sent 2006) eller Xserve (tidigt 2008).
 4. Apple Drive Modules som flyttas från en Xserve (sent 2006) eller Xserve (tidigt 2008) får bara flyttas till en annan Xserve (sent 2006) eller Xserve (tidigt 2008). Om de sätts in i en Xserve (tidigt 2009) kommer de inte längre att identifieras av Xserve RAID-kortet i den Xserve (sent 2006) eller Xserve (tidigt 2008) som de ursprungligen var installerade i. En flytt av enheterna eller Apple Drive Modules till Mac Pro (tidigt 2009) eller Mac Pro (mitten 2010) eller Xserve-modeller innebär att det sker en maskinvarumigrering på enheterna.
 5. Om en annan Mac Pro används för att reparera RAID-volymen, måste den ha ett Mac Pro RAID-kort installerat.
 6. Om en annan Xserve används för att reparera RAID-volymen, måste den ha ett Xserve RAID-kort installerat.
 7. Om den RAID-volym som repareras konfigurerats i en Mac Pro (original) eller Mac Pro (tidigt 2008), kan du bara använda någon av dessa två Mac Pro-modeller för att reparera RAID-volymen.
 8. Om den RAID-volym som repareras konfigurerats i en Mac Pro (tidigt 2009) eller Mac Pro (mitten 2010), kan du bara använda någon av dessa två Mac Pro-modeller för att reparera RAID-volymen.
 9. Om den RAID-volym som repareras konfigurerats i en Xserve (sent 2006) eller Xserve (tidigt 2008), kan du använda någon av dessa två Xserve-modeller för att reparera RAID-volymen.
 10. Om den RAID-volym som repareras konfigurerats i en Xserve (tidigt 2009), måste den Xserve som används för att reparera RAID-volymen också vara en Xserve (tidigt 2009).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: