Om din iPhone, iPad eller iPod inte ansluter till eller fungerar i din bil

Läs vad du ska göra om du har problem med att ansluta enheten till bilstereon.

Om du ansluter via CarPlay

CarPlay, ett smartare och säkrare sätt att använda din iPhone i bilen, finns i utvalda bilar. CarPlay tar sakerna du vill göra med din iPhone medan du kör och sätter dem direkt i din bils inbyggda bildskärm.

Om din bil har stöd för CarPlay med USB-porten, anslut din iPhone till USB-porten i din bil eller stereo. En CarPlay- eller smartphone-symbol kanske visas vid USB-uttaget.

Tryck och håll ned Voice Control-knappen på din ratt för att ställa in CarPlay, om din bil har stöd för trådlöst CarPlay. Eller se till att din bil är i trådlöst läge eller Bluetooth-kopplingsläge. Gå sedan till Inställningar > Allmänt > CarPlay > Tillgängliga bilar på din iPhone och välj din bil. Se din bils instruktionsbok för mer information.

Läs mer om CarPlay eller hur man konfigurerar och använder CarPlay.

Om du ansluter via Bluetooth

 1. Starta om enheten.
 2. Gå till Inställningar > Bluetooth och inaktivera Bluetooth. Vänta 5 sekunder och aktivera sedan Bluetooth igen.
 3. Se användarhandboken för bilstereon och läs anvisningarna för parkoppling med en Bluetooth-enhet. De flesta bilar kräver en telefonkonfiguration på bilens display. 
 4. Om du har anslutit flera telefoner till din bilstereo kan du försöka byta namn på din enhet: Gå till Inställningar > Allmänt > Om > Namn och ange ett nytt namn. Försök sedan att ansluta igen.
 5. Uppdatera din enhet.
 6. Installera eventuella uppdateringar av den fasta mjukvaran i bilstereon.
 7. Om det ändå inte går att ansluta kontaktar du Apple-supporten.

Om du ansluter via USB-uppspelning

 1. Starta om enheten och bilen.
 2. Se till att din enhet är olåst och på hemskärmen.
 3. Om möjligt, försök att ansluta med en annan kabel eller USB-port. Se din bils instruktionsbok för att läsa mer om hur en Apple-enhet ansluts.
 4. Kontrollera laddningsporten efter skräp eller skador. Se till att laddningskabeln är helt ansluten i porten.
 5. Uppdatera din enhet.
 6. Installera eventuella uppdateringar av den fasta mjukvaran i bilstereon.
 7. Prova med att spela upp ljud från en annan app. Kontakta appens utvecklare för att få hjälp om det inte går att spela upp ljud från en tredjepartsapp. Om det inte går att spela upp ljud från en app från Apple ska du kontakta Apple-supporten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: