AirPort-basstationer: Hitta Wi-Fi-nätverket när det inte visas som normalt

Det kan hända att du inte hittar Wi-Fi-nätverket via datorn. Det kan hända att Wi-Fi-nätverket inte visas i Mac OS X AirPort Menu Extra.

Det finns flera saker som kan orsaka dessa symtom:

 • Wi-Fi från din Wi-Fi-basstation kan vara avaktiverat (avstängt).
 • Wi-Fi på datorn eller enheten kan vara avaktiverat.
 • Datorn eller Wi-Fi-enheten kan befinna sig utom räckhåll för Wi-Fi-basstationen.
 • Ditt Wi-Fi-nätverk kan påverkas av radiostörningar.
 • Wi-Fi-nätverksadministratören kan ha valt att stänga (dölja) nätverket.

Prova följande felsökningssteg för att återskapa Wi-Fi-nätverket.

Om endast en dator är påverkad:

 1. Kontrollera inställningarna på datorn och säkerställ att Wi-Fi/AirPort är på.
 2. Kontrollera att datorn befinner sig inom räckhåll för AirPort-basstationen (du kan testa detta genom att flytta den närmare AirPort-basstationen).

Om alla datorer och Wi-Fi-enheter är påverkade:

 1. Kontrollera att Wi-Fi-basstationen är ansluten till ett fungerande eluttag.
 2. Kontrollera att datorerna, Wi-Fi-enheterna och din Wi-Fi-basstation inte befinner sig i närheten av potentiella störningskällor, såsom metallväggar eller mikrovågsugnar.

  Obs! Mer information om potentiella störningskällor finns i AirPort och Bluetooth: Potentiella källor till trådlösa störningar.

 3. Kontrollera att Wi-Fi är aktiverat på Wi-Fi-basstationen.

  Obs! Du kan verifiera att Wi-Fi-basstationens Wi-Fi-nätverk är aktiverat genom att öppna AirPort-verktyget och kontrollera inställningen för Trådlöst läge under AirPort > fliken Trådlöst. Om inställningen är Av kan du från rullgardinsmenyn välja att antingen skapa ett nytt, trådlöst nätverk eller att utöka ett trådlöst nätverk.

 4. Kontrollera att Wi-Fi-nätverket inte är inställt på att vara slutet (dolt) på Wi-Fi-basstationen.

  Obs!Om du vill att ditt trådlösa nätverk ska synas öppnar du AirPort-verktyget och avmarkerar alternativet Skapa ett slutet nätverk, som finns i AirPort > fliken Trådlöst > Trådlösa nätverksalternativ.

 5. Nollställ Wi-Fi-basstationen.

  Obs! Läs om hur du nollställer din AirPort-basstation i artikeln Starta om AirPort-basstationen eller AirPort Time Capsule – Vanliga frågor.

Publiceringsdatum: