AirPort-basstationer: Hitta wifii-nätverket när det inte visas som normalt

Det kan hända att du inte hittar wifi-nätverket via datorn. Det kan hända att wifii-nätverket inte visas i Mac OS X AirPort Menu Extra.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Det finns flera saker som kan orsaka dessa symtom:

 • Wifi från din wifi-basstation kan vara avaktiverat (avstängt).
 • Wifi på datorn eller enheten kan vara avaktiverat.
 • Datorn eller wifi-enheten kan befinna sig utom räckhåll för wifi-basstationen.
 • Ditt wifi-nätverk kan påverkas av radiostörningar.
 • Wifi-nätverksadministratören kan ha valt att stänga (dölja) nätverket.

Prova följande felsökningssteg för att återskapa wifi-nätverket.

Om endast en dator är påverkad:

 1. Kontrollera inställningarna på datorn och säkerställ att Wifi/AirPort är på.
 2. Kontrollera att datorn befinner sig inom räckhåll för AirPort-basstationen (du kan testa detta genom att flytta den närmare AirPort-basstationen).

Om alla datorer och wifi-enheter är påverkade:

 1. Kontrollera att wifi-basstationen är ansluten till ett fungerande eluttag.
 2. Kontrollera att datorerna, wifi-enheterna och din wifi-basstation inte befinner sig i närheten av potentiella störningskällor, såsom metallväggar eller mikrovågsugnar.

  Obs! Mer information om potentiella störningskällor finns i AirPort och Bluetooth: Potentiella källor till trådlösa störningar.

 3. Kontrollera att wifi är aktiverat på wifi-basstationen.

  Obs! Du kan verifiera att wifi-basstationens wifi-nätverk är aktiverat genom att öppna AirPort-verktyget och kontrollera inställningen för Trådlöst läge under AirPort > fliken Trådlöst. Om inställningen är Av kan du från rullgardinsmenyn välja att antingen skapa ett nytt, trådlöst nätverk eller att utöka ett trådlöst nätverk.

 4. Kontrollera att wifi-nätverket inte är inställt på att vara slutet (dolt) på wifi-basstationen.

  Obs!Om du vill att ditt trådlösa nätverk ska synas öppnar du AirPort-verktyget och avmarkerar alternativet Skapa ett slutet nätverk, som finns i AirPort > fliken Trådlöst > Trådlösa nätverksalternativ.

 5. Nollställ wifi-basstationen.

  Obs! Läs om hur du återställer din AirPort-basstation i artikeln Starta om AirPort-basstationen eller AirPort Time Capsule – Vanliga frågor.

Publiceringsdatum: