iOS: Microsoft Exchange Server 2010 SP1 accepterar bara tio enheter per konto

Microsoft Exchange ActiveSync 14.1, som ingår i Exchange Server 2010 SP1, har en förinställd begränsning på tio enheter för varje Exchange-konto. Microsoft kallar detta för kopplingar. Om du ställer in ett konto på en iOS-enhet och därmed överskrider gränsen, eller om du har ett konfigurerat konto och din Exchange-server uppgraderas till 2010 SP1, kan följande inträffa.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.
  • Det går inte att synkronisera Mail, Kalender eller Anteckningar med Exchange-kontot.
  • Det går inte att installera en profil som konfigurerar ett Exchange-konto.
  • När du kontrollerar din e-post på en annan enhet visas meddelandet ”Fel i den nya mobiltelefonkopplingen. Du har 11 telefonkopplingar, max antal tillåtna är 10.”

Följ stegen nedan för att minska antalet enheter som är kopplade till ditt konto:

  1. Logga in på Outlook Web App och gå till Alternativ > Telefon > Mobiltelefoner.
  2. Radera alla kopplingar som inte används och minska antalet enheter som är kopplade till kontot till högst tio.

Exchange Server-administratören kan ändra EASMaxDevices-parametern i begränsningsprincipen för klienter och öka antalet tillåtna mobila enheter, enligt följande Microsoft-artiklar om funktion och inställning av begränsningsprinciper för klient.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: