Mac Pro (mitten av 2010 och mitten av 2012): Flytten slutförs inte

I vissa situationer på Mac Pro (mitten av 2010 eller mitten av 2012) slutförs inte processen för överflyttning av data och/eller så avbryts processen och ett meddelande om avbruten nätverksanslutning visas.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Problemet kan inträffa i följande situationer:

  • Ethernet-kabeln är inte ansluten när du försöker göra en överflyttning via ett nätverk över Ethernet.
  • Den trådlösa nätverksanslutningen bryts under en trådlös överflyttning.
  • Datorn försätts i viloläge under överflyttningen.

Stäng av datorn genom att hålla ner strömbrytaren.  Tryck ner den en gång till för att slå på datorn igen.  Om Flyttassistent inte startar kör du den senare när Inställningsassistenten är slutförd.  Inställningsassistenten finns i mappen /Program/Verktygsprogram.

Om du väljer att göra en trådlös överflyttning ser du till att du använder den bästa tillgängliga trådlösa anslutningen. Leta reda på platsen med den bästa signalen med hjälp av mätaren för signalstyrka överst till höger på skärmen innan du startar överflyttningen. Det kan också vara bra att undanröja eventuella potentiella störningskällor. Den bästa trådlösa överflyttningen sker via ett 802.11n-nätverk.

Prova dessa åtgärder för att förhindra att din källdator försätts i viloläge under överflyttningen:

  1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn () på källdatorn.
  2. Välj Strömsparare i menyn Innehåll.
  3. Justera reglaget Dator i viloläge till Aldrig.
Publiceringsdatum: