Om appen Hitta min iPhone inte fungerar

Om du behöver hjälp med att logga in eller om Hitta min iPhone inte kan hitta din enhet kan du prova med dessa steg.

Om du har iOS 13, iPadOS, macOS Catalina eller watchOS 6 är appen Hitta en kombination av Hitta min iPhone och Hitta mina vänner i en enda app. Ställ in appen Hitta och aktivera Hitta min [enhet] för att komma igång.

Innan du börjar

Om du behöver hjälp med att hitta din enhet, spela upp ett ljud, visa ett meddelande eller fjärrlåsa eller -radera din enhet, provar du med dessa steg för att få hjälp med Hitta min iPhone.

Om du inte kan logga in i Hitta min iPhone

Prova att logga in igen efter vart och ett av dessa steg:

  1. Kontrollera att du är inloggad med det Apple-ID du använder för iCloud. 
  2. Gå till iCloud.com, logga in och välj Hitta iPhone.
  3. Tryck på Inställningar > Allmänt > Datum och tid på din iOS-enhet och kontrollera datum och tid.

Om du ställer in en lösenkod på din iOS-enhet uppmanas du endast att logga in första gången du öppnar Hitta min iPhone. Du kan ställa in en lösenkod genom att gå till Inställningar > Touch ID och lösenkod (på enheter med Touch ID) eller Inställningar > Lösenkod (på andra enheter) och sedan trycka på Slå på lösenkod.

Om du får meddelandet ”Inga enheter registrerade”

Om du har kvar enheten går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud och kontrollerar att Hitta min [enhet] är aktiverat. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud.

Om du får meddelandet ”Enheten går inte längre att hitta”

Det här meddelandet betyder att Platstjänster inaktiverades på enheten medan du försökte hitta den med Hitta min iPhone. Hitta min iPhone kommer inte att kunna hitta din enhet men den senast kända platsen kommer att visas i upp till 24 timmar. Du kan fortfarande använda Hitta min iPhone till att få enheten att spela upp ett ljud, visa ett meddelande på enhetens skärm, låsa enheten eller radera den.

Funktionen för att hitta enheten på en karta via Hitta min iPhone är inte tillgänglig i alla länder eller regioner. Det går bara att hitta enheten på en karta om det finns Kartor-data tillgängliga för ditt område. Alla andra funktioner i Hitta min iPhone fungerar ändå.

Om du fortfarande behöver hjälp provar du med stegen för att få hjälp med att använda Hitta min iPhone.

Publiceringsdatum: