iTunes och iCloud: E-post, kontakter, kalendrar och uppgifter synkroniseras eller uppdateras inte när du använder Microsoft Office Klicka-och-kör

Om du använder Microsoft Office med Klicka-och-kör, visas inte Outlook som ett valbart alternativ för att synkronisera data med iTunes eller iCloud-kontrollpanelen.

Om du vill använda iTunes eller iCloud-kontrollpanelen för att hålla e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter uppdaterade mellan dina iOS-enheter och Microsoft Outlook, måste en fullständig version av Microsoft Outlook 2013 eller 2010 vara installerad på hårddisken. 

Här hittar du ytterligare information och support för Microsoft Office Klicka-och-kör, och du kan även läsa om hur du byter från Klicka-och-kör till en lokal installation av Microsoft Office 2010

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: