Om Safari inte kan öppna sidan på grund av för många omdirigeringar

Detta kan inträffa om du öppnar en sida som omdirigeras till en annan sida, som i sin tur omdirigeras till originalsidan.

Om en sida omdirigeras för många gånger kan sidan vara konfigurerad på ett sätt som orsakar en dirigeringsloop. I sådana fall måste sidans ägare korrigera problemet.

Problemet kan också bero på förlegad omdirigeringsinformation i din webbläsares cache eller cookies. Gör följande:

  1. Välj Safari > Inställningar från Safaris menyrad.
  2. Klicka på symbolen Integritetsskydd.
  3. Klicka på Hantera webbplatsdata.
  4. Använd sökfältet för att hitta namnet på webbplatsen som omdirigeras. Välj sedan webbplatsen och klicka på Ta bort. Safari tar bort alla lagrade data för webbplatsen, inklusive cache och cookies. Du kanske loggas ut från webbplatsen och webbplatsen kanske ändrar sitt beteende.
  5. Klicka på Klar och stäng sedan Safaris inställningar.

Om problemet kvarstår kan du upprepa dessa steg, men i stället för att klicka på Ta bort för webbplatsen, klicka på Ta bort alla för att ta bort lagrade data för alla webbplatser du besökt i Safari.

Publiceringsdatum: