Om Mail inte skickar bilagor via ett Exchange 2007 EWS-konto

Om Mail inte skickar en meddelandebilaga vid användning av ett Exchange 2007 EWS-e-postkonto, kan det hända att Exchange-servern begränsar storleken på tillåtna bilagor.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Be din Exchange-administratör att konfigurera den maximala meddelandestorleken i Outlook-webbprogrammet (Microsofts supportartikel).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: