Om symbolerna på hemskärmen är förstorade på din iPhone, iPad eller iPod touch

Om symbolerna på hemskärmen ser för stora ut eller är förstorade så att de fyller ut skärmen kan zoomfunktionen ha aktiverats på din enhet. Lär dig inaktivera zoomfunktionen.

Stänga av Zoom i Inställningar på enheten

    

Symboler för förstorad skärm

Om du inte kan komma till Inställningar eftersom symbolerna på hemskärmen är förstorade zoomar du ut genom att dubbeltrycka med tre fingrar på skärmen.
 

Stäng av Zoom på din iPhone

Om du vill inaktivera Zoom går du till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zooma och trycker för att inaktivera det.
 

 

Stänga av Zoom i iTunes

Du kan också stänga av Zoom med hjälp av iTunes:

  1. Anslut din iPhone, iPad eller iPod touch till en dator och öppna iTunes.
  2. Markera enheten när den visas i iTunes.
  3. Välj Ställ in hjälpmedel på sammanfattningssidan för enheten.
    Stänga av Zoom i iTunes
  4. Avmarkera kryssrutan Zoom om du vill stänga av Zoom.
  5. Klicka på OK.

Läs mer

Mer information om hjälpmedelsfunktionerna som är tillgängliga i iOS finns i iPhone Användarhandbok, iPad Användarhandbok och iPod touch Användarhandbok

Publiceringsdatum: