Om symbolerna på hemskärmen är förstorade på din iPhone, iPad eller iPod touch

Om symbolerna på hemskärmen ser för stora ut eller är förstorade så att de fyller ut skärmen kan zoomfunktionen ha aktiverats på din enhet. Lär dig inaktivera zoomfunktionen.

Stänga av Zoom i Inställningar på enheten

    

Hemskärmen med förstoring

Om du inte kan komma till Inställningar eftersom symbolerna på hemskärmen är förstorade zoomar du ut genom att dubbeltrycka med tre fingrar på skärmen.
 

Inställningar för zoomfunktionen

Om du vill inaktivera Zoom går du till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zooma > och trycker på skjutreglaget för att inaktivera det.
 

 

Stänga av Zoom i iTunes

Du kan också stänga av Zoom med hjälp av iTunes:

  1. Anslut din iPhone, iPad eller iPod touch till en dator och öppna iTunes.
  2. Markera enheten när den visas i iTunes.
  3. Välj Ställ in hjälpmedel på sammanfattningssidan för enheten.
    iTunes
  4. Välj Ingendera för att inaktivera Zoom.
    iTunes-inställningarna där Zoom inaktiveras
  5. Klicka på OK.

Läs mer

Mer information om hjälpmedelsfunktionerna som är tillgängliga i iOS finns i iPhone Användarhandbok, iPad Användarhandbok och iPod touch Användarhandbok

Publiceringsdatum: