Om din iPhone ber dig att bekräfta ditt telefonnummer när du aktiverar den i USA.

När du aktiverar din iPhone för första gången i USA kan den eventuellt be dig att bekräfta ditt telefonnummer. Följ dessa anvisningar om detta inträffar.

Ange kontoinformationen som användes när du köpte iPhone-enheten för att bekräfta. Gör så här:

  1. Se till att telefonnumret är samma som det du använde när du köpte iPhone-enheten. Tryck sedan på Nästa.
  2. Ange ditt faktureringspostnummer och de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. Tryck sedan på Nästa.

Försök igen om du får ett meddelande om att du har angett felaktig information. Om du fortfarande behöver hjälp kontaktar du Apple.

Fortsätt sedan med att slutföra inställningen av din iPhone. Om du vill använda ett annat telefonnummer, exempelvis ett som är kopplat till ett familjeabonnemang kontaktar du din operatör. Du kan behöva skaffa ett nytt SIM-kort beroende på vilken operatör och iPhone-modell du har.

Du kan göra ändringar i ditt konto från det att du lägger din beställning till att du slutför denna process. I så fall kan du behöva kontakta din operatör för att aktivera din telefon fullt ut.

Om du inte känner igen telefonnumret

Om det var du som ursprungligen köpte iPhone-enheten och du inte känner igen telefonnumret som du uppmanas att bekräfta kontaktar du Apple-supporten för hjälp.

Publiceringsdatum: