Om Internetdelning inte fungerar på din iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular)

Med Internetdelning kan du dela mobildataanslutningen på din iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular) med en annan enhet. Om du behöver hjälp med Internetdelning följer du dessa steg.

Använd dessa steg först

Prova igen efter varje steg.

 1. Kontrollera att Internetdelning är aktiverat i Inställningar > Internetdelning. Om du inte kan hitta eller slå på Internetdelning kontrollerar du att mobiloperatören har aktiverat det och att ditt abonnemang stöder det.
 2. Starta om den iPhone eller iPad som tillhandahåller Internetdelning samt den andra enheten som behöver anslutas till Internetdelning. 
 3. Kontrollera att du har den senaste versionen av iOS.
 4. På iPhone- eller iPad-enheten som tillhandahåller Internetdelning går du till Inställningar > Allmänt > Nollställ och trycker sedan på Nollställ nätverk.

Om du fortfarande behöver hjälp använder du stegen nedan för hjälp med Internetdelning med wifi, USB eller Bluetooth.

Om du inte kan ansluta till Internetdelning med wifi

Gå till Inställningar > Internetdelning på enheten som tillhandahåller Internetdelning och följ sedan dessa steg:

 1. Kontrollera att Internetdelning är på. 
 2. Kom ihåg enhetens wifi-nätverksnamn och lösenordet som visas på skärmen. Läs om hur du ändrar namn på din enhet om du vill ändra wifi-nätverkets namn.
 3. Stanna på den här skärmen tills du ansluter din andra enhet till wifi-nätverket. 

Använd följande steg på enheten som behöver ansluta till Internetdelning:

 1. Stäng av och slå på wifi.
 2. Se till att du ansluter till korrekt wifi-nätverk. Nätverkets namn är samma som iOS-enheten som tillhandahåller Internetdelning och symbol för Internetdelning kanske visas bredvid den.
 3. Om du ser ett lösenordsfel när du försöker ansluta till Internetdelning kontrollerar du wifi-lösenordet: På enheten som tillhandahåller Internetdelning går du till Inställningar > Internetdelning för att se wifi-lösenordet.

Om du inte kan ansluta till Internetdelning med USB

Stäng av Internetdelning när du inte behöver det för att undvika onödiga dataavgifter. I annat fall ansluter datorn till Internetdelning varje gång som iOS-enheten som används för Internetdelning ansluts till den för laddning. 

Följ stegen nedan för en Mac- eller Windows-dator.

Ansluta Mac-datorn till Internetdelning med USB

 1. Uppdatera till den senaste iTunes-versionen
 2. Anslut Mac-datorn till iPhone- eller iPad-enheten som tillhandahåller Internetdelning med en USB-kabel. Välj att lita på enheten om du blir tillfrågad.
 3. Kontrollera att du kan hitta och visa iPhone eller iPad i iTunes. Prova en annan USB-kabel om din Mac inte känner igen din enhet.
 4. Gå till Systeminställningar > Nätverk och välj iPhone-USB. Om du inte ser den klickar du på plussymbolen och lägger till den.

 5. Klicka på inställningssymbolen och välj Avaktivera tjänst.
 6. Klicka på inställningssymbolen, välj Aktivera tjänst och klicka på Använd. Om du redan har en annan nätverksanslutning kanske inte Internetdelning aktiveras förrän du avmarkerar Avaktivera om det inte behövs och klickar på Använd.

Ansluta Windows-datorn till Internetdelning med USB

 1. Uppdatera till den senaste iTunes-versionen.
 2. Anslut datorn till iPhone- eller iPad-enheten som tillhandahåller Internetdelning med en USB-kabel. Välj att lita på enheten om du blir tillfrågad. 
 3. Kontrollera att du kan hitta och visa iPhone eller iPad i iTunes. Prova en annan USB-kabel om din Windows-dator inte känner igen din enhet.
 4. Följ stegen från Microsoft för att kontrollera din internetanslutning i Windows 10 eller Windows 7.

Om du inte kan ansluta till Internetdelning med Bluetooth

Använd stegen nedan för att parkoppla enheter och ansluta dessa till Internetdelning med Bluetooth.

Parkoppla enheterna

 1. På enheten som tillhandahåller Internetdelning går du till Inställningar > Internetdelning och kontrollerar att Internetdelning är aktiverad.
 2. Gå till Inställningar > Bluetooth och kontrollera att Bluetooth är aktiverat.
 3. Håll den här skärmen öppen och följ sedan stegen för enheten som ska anslutas:
  • På iPad eller iPod touch trycker du på Inställningar > Bluetooth och kontrollerar att Bluetooth är aktiverat. Tryck på enheten som tillhandahåller Internetdelning, bekräfta koden som visas och tryck sedan på Parkoppla på båda enheterna.
  • På Mac-datorn väljer du Apple-menyn () > Systeminställningar. Klicka sedan på Bluetooth och kontrollera att Bluetooth är aktiverat. Välj enheten som tillhandahåller Internetdelning, klicka på Anslut och följ instruktionerna på skärmen.
  • På Windows-datorn klickar du på Bluetooth-symbolen i meddelandefältet och kontrollerar att Bluetooth är aktiverat. Välj Lägga till en Bluetooth-enhet och följ instruktionerna på skärmen.

Ansluta till Internetdelning med Bluetooth

Så här ansluter du en Mac eller pc:

 • På Mac-datorn klickar du på bluetooth-symbolen i menyfältet. Välj iOS-enheten som tillhandahåller Internetdelningen och välj Anslut till nätverk. Du kan bekräfta anslutningen i Systeminställningar > Nätverk. Om du inte kan ansluta hoppar du till nästa avsnitt.
 • På Windows-datorn klickar du på bluetooth-symbolen i meddelandefältet och väljer Anslut till ett personligt nätverk. Högerklicka på enheten, håll muspekaren över Anslut med och välj sedan Åtkomstpunkt. Om du fortfarande inte kan ansluta hoppar du till nästa avsnitt.
  Windows meddelandefält

Om du fortfarande inte kan ansluta till Internetdelning med Bluetooth

 På dina enheter slår du av och på Bluetooth:

 • Gå till Inställningar > Bluetooth på iOS-enheten och slå av och sedan på Bluetooth igen.
 • På Mac klickar du på bluetooth-symbolen i menyfältet och slår av och sedan på Bluetooth igen.
 • På en Windows-dator väljer du Inställningar, klickar på bluetooth-symbolen och slår av och sedan på Bluetooth igen.  

Om du fortfarande inte kan ansluta utför du dessa steg:

 1. Ta bort enhetens parkoppling:
  • På iPad- eller iPod touch-enheter som behöver ansluta till Internetdelning trycker du på Inställningar > Bluetooth. Tryck på informationssymbolen bredvid enheten som tillhandahåller Internetdelning och tryck sedan på Glöm den här enheten.
  • På Mac-datorn väljer du Apple-menyn () > Systeminställningar och klickar på Bluetooth. Välj den enhet som tillhandahåller Internetdelning och klicka sedan på x-symbolen.
  • Klicka på bluetooth-symbolen i meddelandefältet på Windows pc-datorn. Välj Visa Bluetooth-enheter och välj enheten som tillhandahåller Internetdelning. Klicka på Ta bort och sedan på OK.
 2. Starta om alla dina enheter.
 3. Parkoppla dina enheter och försök ansluta till Internetdelning igen.

Mer hjälp

Om du fortfarande inte kan ansluta kontaktar du Apple-supporten för att få hjälp med din iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: