Få hjälp med internetdelning i iOS

Om du behöver hjälp med internetdelning på din iPhone, iPad eller iPod touch följer du dessa steg.

Använd dessa steg först

Prova igen efter varje steg:

 1. I Inställningar > Internetdelning kontrollerar du att Internetdelning är aktiverat.* Om du inte kan hitta eller slå på Internetdelning kontrollerar du att mobiloperatören har aktiverat det och att ditt abonnemang stöder det.
 2. Byt internetanslutning. Du kan till exempel ändra Wi-Fi-anslutningen till Bluetooth eller USB.
 3. Starta om iPhone eller iPad. Starta sedan om den andra enheten.
 4. Kontrollera att du har de senaste uppdateringarna för iPhone eller iPad och den andra enheten.
 5. Tryck på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Återställ nätverksinställningar.

Om du fortfarande behöver hjälp använder du stegen nedan för hjälp med Internetdelning via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

* Internetdelning är inte tillgängligt på originalversionen av iPhone, iPad (1:a generationen) eller iPad 2.

Om du inte kan ansluta till Internetdelning med Wi-Fi

Följ dessa steg på enheten som behöver Internetdelning:

 1. Kontrollera att du använder rätt Wi-Fi-nätverk. Nätverksnamnet bör vara samma som iOS-enheten som tillhandahåller Internetdelning (du kan kontrollera namnet på iOS-enheten i Inställningar > Allmänt > Om). 
 2. Om du ser ett lösenordsfel när du försöker ansluta till en internetdelning kontrollerar du Wi-Fi-lösenordet: På enheten som tillhandahåller Internetdelning går du till Inställningar > Internetdelning.
 3. I statusfältet på enheten som tillhandahåller Internetdelning kontrollerar du hur många enheter som använder internetdelningen. I en del abonnemang är antalet anslutningar begränsat.
 4. Slå av och sedan på Wi-Fi på enheten som behöver Internetdelning.

Om du inte kan ansluta till Internetdelning med USB

Följ stegen nedan för en Mac- eller Windows-dator.

Ansluta Mac-datorn till Internetdelning med USB

 1. Uppdatera till den senaste iTunes-versionen.
 2. Anslut Mac-datorn till iPhone- eller iPad-enheten som tillhandahåller Internetdelning med en USB-kabel. Kontrollera sedan att iTunes känner igen iOS-enheten.
 3. Gå till Systeminställningar > Nätverk.
 4. Välj USB-adaptern för iPhone. Om du inte ser den klickar du på plussymbolen och lägger till den.

  Om du redan har en annan nätverksanslutning kanske inte Internetdelning aktiveras om du inte avmarkerar Avaktivera om det inte behövs.
 5. Klicka på inställningssymbolen och välj Avaktivera tjänst.
 6. Välj Aktivera tjänst.

Ansluta Windows-datorn till Internetdelning med USB

 1. I Nätverks- och delningscenter klickar du på Visa status.
 2. Klicka på Diagnostisera.

När du ansluter iPhone eller iPad till datorn med en USB-kabel delar Internetdelning automatiskt en internetanslutning med datorn. Till exempel använder datorn internet från Internetdelning på iPhone när du ansluter iPhone till datorn för att ladda den. Undvik onödiga dataavgifter genom att stänga av Internetdelning när det inte används.

Om du inte kan ansluta till Internetdelning med Bluetooth

Följ dessa steg för att parkoppla enheter och ansluta dessa till Internetdelning med Bluetooth.

Parkoppla enheterna

 1. På enheten som tillhandahåller Internetdelning trycker du på Inställningar > Bluetooth. 
 2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och att Nu upptäckbar visas längst ner i fönstret. 
 3. Låt skärmen vara öppen. Använd sedan dessa steg på enheten som behöver ansluta till Internetdelning:
 • iPad eller iPod touch: Tryck på Inställningar > Bluetooth. Tryck på enheten som tillhandahåller Internetdelning för att parkoppla enheterna. Du kan inte dela din mobildataanslutning med en annan iPhone via Bluetooth.
 • Mac med OS X: Välj Apple-menyn och klicka på Systeminställningar > Bluetooth. Klicka på Parkoppla bredvid enheten som tillhandahåller Internetdelning och följ anvisningarna på skärmen.
 • Windows-dator: Klicka på Bluetooth-symbolen i meddelandefältet, välj Lägg till en Bluetooth-enhet och följ anvisningarna på skärmen.

Ansluta till Internetdelning med Bluetooth

 • På Mac klickar du på bluetooth-symbolen i menyfältet. Välj iOS-enheten som tillhandahåller Internetdelningen och välj Anslut till nätverk. Du kan bekräfta anslutningen i Systeminställningar > Nätverk. Om du inte kan ansluta hoppar du till nästa avsnitt.
 • På Windows-datorn klickar du på bluetooth-symbolen i meddelandefältet och väljer sedan Anslut till ett personligt nätverk.  Om du inte kan ansluta hoppar du till nästa avsnitt.

Få hjälp om du fortfarande inte kan ansluta till Internetdelning med Bluetooth

Slå av och sedan på Bluetooth igen på båda enheterna:

 • På iOS-enheten trycker du på Inställningar > Bluetooth och slår av och sedan på Bluetooth igen.
 • På Mac klickar du på bluetooth-symbolen i menyfältet och slår av och sedan på Bluetooth igen.
 • På en Windows-dator väljer du Inställningar, klickar på bluetooth-symbolen och slår av och sedan på Bluetooth igen.  

Om du fortfarande inte kan ansluta använder du dessa steg för varje enhet:

 • På iPad eller iPod touch som behöver ansluta till Internetdelning trycker du på Inställningar > Bluetooth. Tryck på informationssymbolen bredvid de andra enheterna och sedan på Glöm den här enheten. Starta sedan om iOS-enheten.
 • På Mac klickar du på bluetooth-symbolen i menyfältet. Välj Bluetooth-inställningar, välj den enhet som tillhandahåller Internetdelning och klicka på x-symbolen för att ta bort den. Starta om datorn.
 • På Windows-datorn väljer du Inställningar och klickar på bluetooth-symbolen. Välj Visa Bluetooth-enheter och klicka på enheten som tillhandahåller Internetdelning. Klicka sedan på Ta bort och starta om datorn.
 • Starta om iOS-enheten som tillhandahåller Internetdelning.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: