iOS: Felsöka Internetdelning

Utför dessa steg när du ska felsöka Internetdelning.

Grundläggande felsökning

 1. Kontrollera om din iOS-enhet, dator och ditt mobilabonnemang uppfyller systemkraven för Internetdelning.
 2. Kontrollera att Internetdelning är på: Tryck på Inställningar > Mobilnät > Internetdelning.
 3. Kontrollera iOS-enhetens internetanslutning: Tryck på Safari och ladda en ny webbsida.
 4. Om det inte fungerar med en anslutningstyp provar du med en annan. Du kan till exempel ansluta med USB eller Bluetooth istället för Wi-Fi.
 5. Slå på och stäng av Internetdelning: Tryck på Inställningar > Internetdelning eller Inställningar > Mobilnät > Internetdelning.
 6. Installera den senaste versionen av iOS.
 7. Nollställ dina nätverksinställningar: Tryck på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Nollställ nätverksinställningar.
 8. Om problemet kvarstår återskapar du iPhone-enheten.

Om du fortfarande har problem provar du med stegen nedan.

Wi-Fi-felsökning

Om du har problem med att använda Internetdelning med andra Wi-Fi-enheter kan du prova att utföra dessa steg:

 1. Stäng av Internetdelning.
 2. Slå på Wi-Fi: Tryck på Inställningar > Wi-Fi.
 3. Slå på Internetdelning.
 4. Om det inte går att ansluta en annan enhet till ditt Wi-Fi-nätverk kontrollerar du att Wi-Fi-lösenordet stämmer.
 5. Kontrollera enhetens namn om det inte går att se Wi-Fi-nätverket på den. Det kan hända att det inte går att visa enhetsnamnet korrekt i Windows om andra tecken än ASCII-tecken används.
 6. Kontrollera hur många enheter som använder Internetdelning. Beroende på vilken operatör du har kan det högsta antalet samtidiga Wi-Fi-anslutningar vara begränsat till tre enheter.
 7. Om den andra enheten fortfarande inte kan ansluta slår du av och på Wi-Fi för enheten.
 8. Kontrollera att det går att se andra Wi-Fi-nätverk på enheten.

Obs! Det kan hända att du får ett meddelande om att enheten inte kunde ansluta eller att en tidsgräns har nåtts när du försöker att ansluta en enhet med Wi-Fi. Då ska du stanna på skärmen Internetdelning tills den första enheten ansluts. När en enhet har anslutits kan du lämna skärmen Internetdelning och använda din iPhone som vanligt. Enheten slutar sända Wi-Fi när du sätter den i viloläge eller när det går 90 sekunder utan att anslutna enheter använder Wi-Fi. Du kan dela ditt Wi-Fi-nätverk igen genom att trycka på Inställningar > Internetdelning.

USB-felsökning

Om du använder USB till att ansluta din dator till Internetdelning och inte kan ansluta till internet kontrollerar du nätverksinställningarna för din dator. Du kan behöva koppla bort och ansluta USB Ethernet-gränssnittet igen.

Välj ditt operativsystem för instruktioner.

Mac OS X

 1. Gå till Systeminställningar > Nätverk.
 2. Välj Ethernet-adapter.

  Nätverksinställningar

 3. Klicka på kugghjulssymbolen kugghjulssymbol och välj Avaktivera tjänst.

  Avaktivera tjänst

 4. Välj Aktivera tjänst.

Windows Vista eller Windows 7

 1. I Nätverks- och delningscenter klickar du på Visa status.

  Visa status

 2. Klicka på Diagnostisera.

Windows XP

 1. Gå till Kontrollpanelen > Nätverksanslutningar.
 2. Högerklicka på den anslutning till lokalt nätverk som innehåller Apple Mobile Device Ethernet.

  Nätverksanslutningar

 3. Klicka på Reparera.

Felsökning av Bluetooth

Om du ansluter en annan enhet med Internetdelning via Bluetooth och det inte går att ansluta till internet, provar du att utföra dessa steg:

 1.  Kontrollera att din Bluetooth-anslutning är aktiv och går att upptäcka.
  • Mac OS X: Klicka på Bluetooth-symbolen i menyraden och kontrollera att Upptäckbar är på. Om symbolen inte visas i menyraden, öppnar du Systeminställningar > Bluetooth och markerar Visa Bluetooth i menyraden.
  • iOS-enheter: Tryck på Inställningar > Bluetooth. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och att Nu upptäckbar visas längst ner i fönstret. Lämna inte skärmen förrän parkopplingen är klar.
  • Windows: Välj Start > Kontrollpanelen och öppna Bluetooth-enheter. På fliken Alternativ väljer du Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet. Klicka på Bluetooth-ikonen i meddelandefältet och ställ in den som upptäckbar.
 2. Parkoppla enheten med iPhone eller iPad (3:e generationen eller senare) Wi-Fi + Cellular eller iPad mini Wi-Fi + Cellular. Du uppmanas att bekräfta att samma pinkod visas på båda enheterna, men du behöver inte ange den.
  • Mac OS X: Öppna Systeminställningar > Bluetooth. Klicka på Parkoppla bredvid enheten och följ anvisningarna på skärmen.
  • iPad eller iPod touch: Leta reda på enheten med Internetdelning i Inställningar > Bluetooth och tryck på enheten för att påbörja parkopplingen. Du kan inte dela din mobildataanslutning med en annan iPhone via Bluetooth.
  • Windows: Klicka på Bluetooth-symbolen i meddelandefältet (systemfältet), välj Lägg till en Bluetooth-enhet och följ anvisningarna på skärmen.
 3. Anslut till nätverket med hjälp av anvisningarna för ditt operativsystem.

Mac OS X

Nätverksinställningar

 1. Klicka på Bluetooth-symbolen i menyraden.
 2. Välj din iOS-enhet.
 3. Välj Anslut till nätverket. Du kan kontrollera att du är ansluten i Systeminställningar > Nätverk.

Windows

Klicka på Bluetooth-symbolen i meddelandefältet (systemfältet).

Välj Anslut till ett personligt nätverk. Du kan kontrollera att du är ansluten i Kontrollpanelen> Nätverksanslutningar (XP) eller Nätverks- och delningscenter (Windows Vista och Windows 7).

 • Windows Vista och Windows 7

  Nätverks- och delningscenter i Windows Vista eller Windows 7

 • Windows XP

  Nätverksanslutningar i Windows XP

Om du inte kan ansluta följer du dessa steg:

 1. Slå på och stäng av Bluetooth för båda enheterna.
 2. Om problemet kvarstår tar du bort parkopplingen från båda enheterna och parkopplar dem sedan igen:
  • iPad eller iPod touch: Tryck på ”i” till höger om enheten och tryck sedan på Glöm den här enheten.
  • Mac OS X: Öppna Bluetooth-inställningar, välj din iOS-enhet och ta bort den genom att klicka på X. Starta om datorn.
  • Windows: Klicka på Bluetooth-symbolen i meddelandefältet (systemfältet), välj Visa Bluetooth-enheter, välj din iOS-enhet och klicka på Ta bort. Klicka på OK och starta om datorn.
 3. Starta om iOS-enheten.

Läs mer

 • Beroende på vilken mobiltelefonanslutning du har kan inkommande eller utgående telefonsamtal avbryta din anslutning med Internetdelning. När du avslutat samtalet ska Internetdelning normalt upprätta anslutningen till enheterna igen.
 • Om du är utanför täckningsområdet för din mobiloperatör kan det vara så att du använder roaming.
  • Om du vill använda Internetdelning måste du slå på Inställningar > Mobilnät > Data-roaming.
  • Avgifter för data-roaming tillkommer. Kontakta mobiloperatören för att kontrollera vilka avgifter som gäller för roaming.
 • När Internetdelning är aktiverat delar iOS-enheten automatiskt din internetanslutning med datorn om den är ansluten via USB. Exempel: Du ansluter iPhone till datorn för att ladda den eller för att synkronisera med iTunes. Undvik onödiga dataavgifter genom att stänga av Internetdelning när det inte används.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
42% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)