Mac Pro (tidigt 2009): Förvrängd grafik i Adobe Photoshop CS4 med vissa fönsterkonfigurationer

På Mac Pro-datorer (tidigt 2009) kan grafiken i den grå delen av bildfönstret visas förvrängd om fönstret är inställt på en storlek som är större än dokumentet eller medan du växlar till helskärmsläge.  Förvrängningen syns mellan bilden och kanten på fönstret som innehåller dokumentet – inte i själva bilden.  Felet kan kvarstå om fönstret storleksändras eller flyttas. Det kan också hända när du öppnar fler flikar i dokumentfönstret i Photoshop.  Det inträffar främst vid öppnande av stora PNG-filer.

Du kan lösa problemet genom att hämta och installera Mac OS X 10.5.7 eller senare.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: