Duplicerad delningspunkt i /Volumes efter oväntad omstart

Om Mac OS X eller Mac OS X Server startas om oväntat tas den aktuella delningspunkten i /Volumes kanske inte bort, och en ny (”falsk”) delningspunkt med en ”1” i namnet kan visas istället (till exempel ”Min volym 1”). Det kan orsaka problem för program som använder sökvägen till vissa filer som finns på sekundära volymer.

Duplicerade delningspunkter i Mac OS X Server kan tas bort från /Volumes med följande steg. Obs! Den ”falska” delningspunkten kan vara volymen vars namn avslutas med ”1”, men behöver inte vara det. I Finder använder du Visa info (eller skriv du -sk på kommandoraden) för att avgöra vilken av delningspunkterna som har den minsta storleken – det är troligen den mindre av dem som är den ”falska” delningspunkten.

 

 1. Logga in i Finder som root eller en administratörsanvändare på servern.
 2. Om du loggar in som root, öppnar du Workgroup Manager och loggar in som lokal administratörsanvändare och avslutar därefter alla filtjänster.
 3. Gå till /Volumes i Finder.
 4. Kopiera den felaktiga (”falska”) delningspunktens mapp till skrivbordet eller en annan volym. Det säkerställer att inga data som oavsiktligt placerats i den falska delningspunkten går förlorade.
 5. Ta bort den tomma, ”falska” delningspunktsmappen från /Volumes. Autentisera om det behövs.
 6. Starta om servern.

Kommandoradsalternativet

Ett annat sätt är att använda kommandoraden enligt dessa anvisningar.

 1. Stäng av och starta om servern.
 2. Starta i enanvändarläge.
 3. Skriv följande kommando och tryck på returtangenten:
  mount -uw /
  
 4. Skriv följande kommando och tryck på returtangenten:
  cd /Volumes
  
 5. Skriv detta kommando och tryck på returtangenten när du vill flytta innehållet i den falska delningspunkten:
  mv "FalseVolumeName" /
  
 6. Skriv reboot och tryck därefter på returtangenten.

Datorn startas om och volymen monteras som förväntat.

När du har kopierat tillbaka alla data från den ”falska” delningspunkten till volymen där de ska vara, kan du ta bort mappen FalseVolumeName från startvolymen.

Publiceringsdatum: