MacBook Pro: Förvrängd bild eller ingen bild alls

Det utökade reparationsprogrammet för NVIDIA GeForce 8600M GT-grafikkort upphörde att gälla 7 december 2012. Med det här programmet får du utökad rätt till service under en period av fyra år från och med inköpsdatumet, men från och med 7 december 2012 är det inte troligt att produkter omfattas av den här utökade reparationsgarantin.

Specifika produkter som påverkas:

  • MacBook Pro 15 och 17 tum med NVIDIA GeForce 8600M GT-grafikkort
    • MacBook Pro (17 tum, 2,4 GHz)
    • MacBook Pro (15 tum, 2,4/2,2 GHz)
    • MacBook Pro (tidigt 2008)
  • Dessa datorer tillverkades ungefär mellan maj 2007 och september 2008

Om dina videor är förvrängda eller om du inte ser någon video alls, tar du kontakt med Apple eller tar med dig produkten ifråga till en Apple-auktoriserad servicepartner eller en Apple Store-butik för bedömning av vilka service- och supportalternativ som finns tillgängliga. Om du har tänkt besöka en Apple Store-butik bör du boka tid i Genius Bar på http://www.apple.com/se/retail/geniusbar/ (endast tillgängligt i vissa länder och regioner).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: