macOS och SSD-tillverkare rapporterar enhetens kapacitet på olika sätt

SSD-kapaciteten som anges i produktspecifikationen kan vara högre än vad som rapporteras av macOS.  

SSD-lagring (Solid State Drive) skiljer sig från äldre hårddiskteknik (HDD) genom att SSD inte har några rörliga delar. SSD använder inte någon roterande skiva för lagring av data, utan istället ett Solid State-minne. Vid användning av Solid State-minnet allokeras buffertutrymme för att alla minnesplatser ska kunna användas lika mycket. Tack vare denna allokering har SSD-diskar längre livslängd.

Precis som HDD allokerar SSD även utrymme för hantering av administrativa funktioner, till exempel hantering av skadade platser. Du kan se den här skillnaden om du tittar på hur datorn sammanfattar kapaciteten för datorns lagringsenhet, till exempel i listan Total kapacitet i Skivverktyg.

Lagringsenheten i Apple-produkten använder, precis som andra lagringsenheter, en del kapacitet för formatering vilket minskar kapaciteten som är tillgänglig för program. Dessutom används delar av den tillgängliga lagringskapaciteten till annat, exempelvis system, mjukvara och media som är förinstallerade på enheten.

Du kan också läsa om skillnaderna i kapacitetsberäkning mellan tillverkare av lagringsenheter och macOS som beskrivs i Hur lagringskapacitet rapporteras i macOS och iOS.

Publiceringsdatum: