Mac OS: Datorn låses i flera sekunder när den väcks ur viloläge

Datorn kan tillfälligt låsas när hårddisken eller CD-ROM-enheten väcks från viloläge. Det finns flera inställningar som kan ändras för att minska eller ta bort detta beteende.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.
  • Datorn slutar svara i ett ögonblick, och aktiveras sedan.
  • När du återvänder till datorn svarar den inte på flera sekunder.

Detta är antagligen helt normalt, med tanke på datorns inställningar. Hårddisken eller CD-ROM-enheten kan vara i viloläge när de inte har använts på ett tag. När datorn använder dem tar det en stund för dem att vakna ur viloläget.

Problemet kan reduceras eller elimineras genom att vissa inställningar ändras:

  • Öppna kontrollpanelen Strömsparare och ställ in hårddiskens viloläge till Aldrig.
  • Om det finns en skiva i CD-ROM-enheten som du inte använder tar du ut den.
  • Om du väljer att lämna en skiva i enheten som du då och då försöker komma åt, öppnar du kontrollpanelen Minne och ökar cachestorleken.
Publiceringsdatum: