Om du inte hör något ljud i ditt iMovie för Mac-projekt

Få hjälp om ljudet saknas i ditt iMovie-projekt.

Prova igen efter varje steg

 1. Kontrollera att Mac-datorns ljudinställningar är rätt inställda.
 2. Du kan aktivera ljudet och nollställa volymnivåerna i ditt iMovie-projekt genom att välja ett eller flera video- eller ljudklipp i projektets tidslinje. Klicka sedan på  volymknappen högst upp och klicka på Nollställ. 
 3. Avsluta och öppna iMovie igen.
 4. Titta om du har plugin-program från tredje part installerade:
  • Välj Gå > Gå till mapp i Finder och skriv /Library/QuickTime/ i textrutan. Klicka sedan på Gå. Dra eventuella plugin-program från tredje part till skrivbordet. Ta inte bort några plugin-program från Apple.
  • Välj Gå > Gå till mapp i Finder och skriv ~/Library/QuickTime/ i textrutan. Klicka sedan på Gå. Dra eventuella plugin-program från tredje part till skrivbordet. Om mappen inte finns är inga plugin-program installerade i den.
 5. Importera om originalmaterialet till projektet från din Mac, från en filbaserad kamera eller från din iOS-enhet.

Plugin-program för Apple QuickTime

Dessa filer är plugin-program från Apple som finns i mappen Library/QuickTime. De ska inte tas bort:

 • AppleAVCIntraCodec.component
 • AppleHDVCodec.component
 • AppleIntermediateCodec.component
 • AppleMPEG2Codec.component
 • AppleMXFImport.component
 • AppleProResCodec.component
 • DVCPROHDCodec.component
 • FCP Uncompressed 422.component
 • IMXCodec.component

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: