GarageBand 3: Ljudfel vid import av film

Vid import av filmer visas ibland en QuickTime-varning i GarageBand som anger att det saknas ljud.

”QuickTime-filmen filmnamn.mov innehåller inget ljud som GarageBand kan spela upp. Filmen importeras utan ljud.”

Dialogrutan betyder antingen att det saknas ljudspår i filmfilen eller att filmen är en MPEG1-fil där ljudet är inmixat i videospåret och därför inte kan extraheras.

Publiceringsdatum: