OS X Klassisk FileVault – varningen ”Det finns inte tillräckligt med utrymme på din hårddisk...”

När du stänger av eller slår på Klassisk FileVault i inställningarna för Säkerhet och integritet kan det visas en varning om du har ont om diskutrymme: ”Det finns inte tillräckligt med utrymme på hårddisken för att aktivera (eller avaktivera) FileVault.”

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Skapa ett nytt användarkonto och överför dina data till det kontot med en gles skivavbild. Om du använder OS X Snow Leopard eller tidigare kan du återaktivera Klassisk FileVault i det nya kontot eller lämna det som det är om du föredrar det. När du är klar kan du ta bort det första kontot så att du får mer skivutrymme.

Viktigt! Innan du följer de här stegen bör du säkerhetskopiera dina data (eller hela hemmappen) som en säkerhetsåtgärd.

 1. Starta i säkert läge.
 2. Logga in på ditt konto om du inte redan gjort det.

Skapa en tillfällig skivavbild som du kan överföra filerna i hemmappen till
Öppna inte några andra program medan du genomför dessa steg.

 1. Starta Skivverktyg som du hittar i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 2. Från Arkiv-menyn väljer du Ny > Tom skivavbild.
 3. I popupmenyn Format: Välj gles i fönstret Tom skivavbild.
 4. Välj storlek i popupmenyn. Skivavbilden behöver ha tillräckligt med ledigt utrymme för att rymma innehållet i hemmappen. Du kan välja Anpassad... från popupmenyn Storlek om du vill ange en viss storlek (om du till exempel behöver mer än 4,7 GB).

  Du kan ange att avbilden ska vara lite större än du behöver. Om du till exempel har 2,3 GB i hemmappen kan du skapa en avbild som är 2,6 GB (eller större).
 5. Ge avbilden ett unikt namn och spara den utanför hemmappen (spara den inte på till exempel skrivbordet eller i Dokument). Du kan spara den på rotnivån på Mac OS X-enheten, på en annan partition eller på en annan enhet.

  Obs! Om det inte finns tillräckligt med utrymme på hårddisken för den nya avbilden skapar du den på en extern disk eller en partition där det finns tillräckligt med utrymme.
   
 6. Montera den nya glesa skivavbilden.
 7. Markera avbilden i Finder och välj Visa info på Arkiv-menyn. Kontrollera att Bortse från ägarskap på den här volymen är markerat (längst ner i fönstret).
 8. Öppna hemmappen (från Gå-menyn väljer du Hem).
 9. Markera alla objekt i hemmappen och dra dem (kopiera) till den monterade glesa skivavbilden. Avancerat: Osynliga filer och mappar kanske inte kopieras. Det bör normalt inte leda till några problem eller bara mindre problem – som att ssh-användare måste godkänna ssh-nyckeln efter att ha slutfört dessa steg.

Skapa ett nytt användarkonto

 1. Välj Systeminställningar från Apple-menyn.
 2. Från menyn Innehåll väljer du Konton eller Användare och grupper.
 3. Skapa ett nytt konto med samma behörigheter som originalkontot (aktivera Tillåt användaren att administrera datorn om det är aktiverat på ditt nuvarande konto). Det kan vara en bra idé att ge det nya kontot ett namn som liknar ditt nuvarande konto.
 4. Logga ut från ditt vanliga konto och logga in på det nya kontot som du skapade i det föregående steget.

Kopiera filer från skivavbilden till det nya kontot
Undvik att öppna andra program under den här processen.

 1. Montera den nya skivavbilden som du kopierade filer till.
 2. Markera avbildens symbol i Finder och välj Visa info på Arkiv-menyn.
 3. Kontrollera att Bortse från ägarskap på den här volymen är markerat (längst ner i fönstret).
 4. Markera alla objekt i den glesa skivavbilden och dra dem till hemmappen i det nya kontot (från Gå-menyn i Finder väljer du Hem). Du kan behöva bekräfta att du vill byta ut vissa objekt.
 5. Starta om datorn när kopieringen är klar.
 6. Logga in på det nya användarkontot och kontrollera att alla önskade data har överförts och att du kan öppna filer utan problem (till exempel objekt på skrivbordet eller i mappen Dokument).
 7. Om du vill kan du aktivera FileVault för det här kontot i inställningarna för Säkerhet och integritet.

Frigöra skivutrymme

Om du vill ha tillbaka diskutrymmet som används av det gamla kontot tar du bort det kontot i Systeminställningar. Du kan också ta bort den tillfälliga glesa skivavbilden.

Viktigt!
Ta bara bort dessa objekt om du är säker på att alla filer har kopierats ordentligt. Om du är en avancerad användare kontrollerar du att alla osynliga filer som behövs har kopierats. Om de inte har det kan du kopiera eller flytta dem med Terminal.

Publiceringsdatum: