AirPort: Kan inte ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med dolt SSID (Wi-Fi-nätverksnamn)

Det kan hända att du inte kan ansluta till ett dolt Wi-Fi-nätverk även om du har det korrekta lösenordet.

Ett dolt Wi-Fi-nätverk är ett nätverk som avsiktligt har konfigurerats till att förhindra det faktiska SSID:t (Wi-Fi-nätverksnamnet) från att visas när du letar efter ett Wi-Fi-nätverk att ansluta till. Detta innebär att Wi-Fi-nätverksnamnet måste anges manuellt exakt så som det angavs i konfigurationen när du ställde in din Wi-Fi-router.

Om du inte kan ansluta till ett dolt Wi-Fi-nätverk, men är säker på att du har angivit rätt lösenord, ska du kontrollera att du anger rätt SSID och säkerhetstyp för lösenordet. På grund av hur dolda Wi-Fi-nätverk fungerar vet inte datorn vilken säkerhetstyp den ska använda för det angivna lösenordet.

När du ansluter till en Wi-Fi-basstation med dolt SSID (Wi-Fi-nätverksnamn) som är konfigurerad till att använda WEP (TSN)-autentisering ska du kontrollera att du har valt WPA/WPA2 Personal i menyn Säkerhet.

Läs mer

Om du skapar ett slutet nätverk med en AirPort-basstation eller en router från tredje part, förblir nätverksnamnet dolt från datorer som skannar efter trådlösa nätverk. Klienter som vill ansluta till nätverket måste ange det exakta nätverksnamnet och kan även uppmanas att ange ett lösenord.

För mer information om WEP (TSN) kan du läsa:

Publiceringsdatum: