AirPort: Kan ansluta till en basstation men inte till internet vid användning av PPPoE

Datorn kan ansluta till basstationen men inte till internet eller det lokala nätverket vid användning av ett PPPoE DSL- eller kabelmodem.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.
  • Datorn ansluter till basstationen med en stark signal, men den kan inte ansluta till internet eller det lokala nätverket.
  • Nätverksinställningarna kan eventuellt visa IP-adressen 10.64.64.64 för den inbyggda Ethernet-porten.

Detta inträffar vanligen efter att du har lagt till en AirPort-basstation eller en trådlös åtkomstpunkt från tredje man i en miljö där Ethernet-kablar tidigare har används för anslutning till ett PPPoE DSL- eller kabelmodem. I det här scenariet ska basstationen vara den enda enheten som ansluter via PPPoE till modemet. Den trådlösa anslutningen från klienten till basstationen använder inte PPPoE. Om dessa symtom inträffar beror det på att klientdatorn försöker ansluta över den inbyggda Ethernet-porten via PPPoE, trots att det inte finns någon Ethernet-kabel ansluten.

1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar.
2. Välj Innehåll > Nätverk.
3. Välj Inbyggt Ethernet från popup-menyn Visa.
4. Klicka på fliken PPPoE.
5. Klicka på knappen Alternativ för PPPoE.
6. Avmarkera alternativet Anslut automatiskt när det behövs.
7. Klicka på OK.
8. Klicka på Utför.

Publiceringsdatum: