Mac OS X 10.5: Time Machine slutar att säkerhetskopiera till en extern enhet

När cirka 10 GB eller mer data har säkerhetskopierats till en extern enhet kan Time Machine sluta säkerhetskopiera. Det kan hända första gången Time Machine säkerhetskopierar dina filer.

Partitionstypen huvudstartpost (MBR) medföljer vissa hårddiskar. För dessa enheter måste du ändra partitionstypen genom att radera enheten så att den stöds av Time Machine:

Viktigt! När du raderar en enhet tas allting bort på den. Se först till att du har eller gör en separat säkerhetskopia av viktiga filer på en annan plats.

 1. Öppna Skivverktyg.
 2. Välj symbolen för säkerhetskopieringsenheten till vänster i fönstret, som vanligtvis visas med numerisk kapacitet och är förskjuten något till vänster om eventuella symboler för volymer. Om fliken Partition visas fortsätter du till steg 3.
 3. Klicka på fliken Partition. (Om du bara ser flikarna Reparation, Radera, RAID, Återskapa har du valt en volym på enheten i stället för själva enheten – upprepa steg 2.)
 4. Välj antal partitioner från popupmenyn Volymschema (eller 1).
 5. Klicka på knappen Alternativ.
 6. Välj ett nytt partitionsschema:
  • Använd Apples partitionskarta om enheten ska användas med Time Machine och en PowerPC-baserad Mac.
  • Använd GUID-partitionsschema om enheten ska användas med Time Machine och en Intel-baserad Mac.
 7. Klicka på OK.
 8. Klicka på Verkställ. Detta raderar enheten.

När den externa hårddisken ompartitionerats markerar du den i Time Machine igen och använder den för dina säkerhetskopior.

Publiceringsdatum: