Läs om hur program kan påverka Mac-datorns prestanda, batteritid, temperatur och fläktaktivitet

Använd Aktivitetskontroll till att kontrollera om ett program på din Mac-dator använder mer av processorn än det borde.

När ett program inte svarar eller inte fungerar på rätt sätt kan det använda mer av processorn (CPU) än det borde, även när programmet inte verkar göra något. När processorn arbetar hårdare använder den mer energi, vilket minskar tiden som datorn kan köras på batteri. Den genererar också värme, vilket kan leda till att fläktarna i datorn snurrar fortare. 

Kontrollera processoraktiviteten med Aktivitetskontroll

Använd panelen Processor i Aktivitetskontroll för att se hur program (processer) påverkar processorn:

  1. Öppna Aktivitetskontroll och välj sedan Visa > Alla processer.
  2. Sortera processerna efter den procentandel av processorns kapacitet som de använder genom att klicka överst i kolumnen % processor. 

Panelen Processor i Aktivitetskontroll

Program använder normalt en större procentandel av processorn när de utför uppgifter som kräver intensiva beräkningar, till exempel kodning av video. Men processoranvändningen sjunker normalt när uppgiften är slutförd, och upphör helt när programmet inte längre är öppet. Om någon annan process än kernel_task konsekvent använder mer än 70 procent av processorn belastar processorn kraftigt och kanske inte fungerar som det ska. 

Avsluta processer som inte fungerar korrekt

Försök först att avsluta processen som vanligt. Avsluta till exempel Safari genom att växla till Safari och välja Safari > Avsluta Safari.

Om du inte kan avsluta en process som vanligt kan du tvinga fram en avstängning med hjälp av Aktivitetskontroll. Spara eventuella dokument som är relaterade till processen och markera den sedan i Aktivitetskontroll. Välj Innehåll > Avsluta process.

Om du inte känner igen namnet på en process kan den tillhöra macOS eller en annan process som du känner igen. Om du vill se förhållandena mellan processerna väljer du Innehåll > Alla processer, hierarkiskt. Om du ser en process som tillhör ett program, till exempel Safari eller Mail, avslutar du programmet innan du beslutar dig för om du ska avsluta någon av dess processer.

Undvik fel i processer genom att hålla program, insticksprogram och operativsystemet uppdaterade.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: