Om du inte kan spela upp videor från iTunes på din iPhone, iPad, iPod eller Apple TV

Du måste konvertera vissa videofiler till ett uppspelningsbart format innan du kan spela upp dem på din iPhone, iPad, iPod eller Apple TV.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Du kan spela upp många olika videoformat på din Mac eller pc med iTunes. Däremot kan iPhone, iPad, iPod med videouppspelning och Apple TV bara spela videor i specifika format. Om du försöker synkronisera videor från iTunes till din enhet eller använder Hemmadelning för att spela upp videor på en Apple TV kan du se ett av följande meddelanden:

  • ”[Din fil] kopierades inte till [Enhetsnamn] eftersom filtypen inte kan spelas upp på denna iPhone.”
  • ”Det här innehållet kan inte spelas eftersom formatet inte är kompatibelt.”

Konvertera filerna till ett uppspelningsbart format innan du spelar upp dem.

Konvertera dina videofiler

Videor som inte kommer från iTunes Store kanske inte kan spelas upp på din iPhone, iPad, iPod eller Apple TV. Konvertera dem till ett uppspelningsbart format med hjälp av iTunes.

För iPhone eller iPod

  1. Öppna iTunes.
  2. Välj videon som du vill konvertera.
  3. Välj Arkiv > Konvertera > Skapa version för iPod eller iPhone i menyraden längst upp på datorskärmen eller längst upp i iTunes-fönstret.

För iPad eller Apple TV

  1. Öppna iTunes.
  2. Välj videon som du vill konvertera.
  3. Välj Arkiv > Konvertera > Skapa version för iPad eller Apple TV i menyraden längst upp på datorskärmen eller längst upp i iTunes-fönstret.

Läs mer

Om du vill spela upp dina filer utan att konvertera dem kan du gå till Apples sida med teknisk info, välja ditt land eller region, hitta din enhet och ta reda på vilka videoformat den stöder.

Du kanske behöver en ny iPod-modell för att spela upp SD-videor av hög kvalitet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: