Mac OS X: Meddelanden om Skivverktygs funktion för att reparera skivbehörigheter som du kan ignorera

Följande är exempel på meddelanden som kan visas i Skivverktygs loggfönster vid reparation av skivbehörigheter.

 • Varning: SUID-filen usr/libexec/load_hdi har ändrats och kommer inte att repareras.

 • Varning: SUID-filen System/Bibliotek/PrivateFrameworks/DiskManagement.framework/Versions/A/Resources/DiskManagementTool har ändrats och kommer inte att repareras.

 • Varning: SUID-filen System/Bibliotek/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/Resources/Locum har ändrats och kommer inte att repareras.

 • Varning: SUID-filen System/Bibliotek/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner har ändrats och kommer inte att repareras.

 • Varning: SUID-filen System/Bibliotek/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/readconfig har ändrats och kommer inte att repareras.

 • Varning: SUID-filen System/Bibliotek/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/writeconfig har ändrats och kommer inte att repareras.

 • Varning: SUID-filen usr/libexec/authopen har ändrats och kommer inte att repareras.

 • Varning: SUID-filen System/Bibliotek/CoreServices/Finder.app/Contents/Resources/OwnerGroupTool har ändrats och kommer inte att repareras. 

 • Varning: SUID-filen System/Bibliotek/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent har ändrats och kommer inte att repareras.
 • Fel behörigheter på Library/Application Support/Apple/ParentalControls/ALRHelperJobs, ska vara drwxrwxr-x , de är drwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Applications/iTunes.app/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrw-rw-r-- .
 • Fel behörigheter på Applications/iTunes.app/Contents/Frameworks/InternetUtilities.bundle/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrw-rw-r-- .
 • Fel behörigheter på Applications/iTunes.app/Contents/Resources/iTunesHelper.app/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrw-rw-r-- .
 • Varning: SUID-filen System/Bibliotek/Filesystems/AppleShare/afpLoad har ändrats och kommer inte att repareras.
 • Varning: SUID-filen usr/bin/setregion har ändrats och kommer inte att repareras.
 • Fel behörigheter på Library/Application Support/Apple/ParentalControls/ContentFiltering, ska vara drwxrwxr-x , de är drwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Library/Application Support/Apple/ParentalControls, ska vara drwxrwxr-x , de är drwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Varning: SUID-filen System/Bibliotek/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner har ändrats och kommer inte att repareras.
 • Varning: SUID-filen System/Bibliotek/Printers/IOMs/LPRIOM.plugin/Contents/MacOS/LPRIOMHelper har ändrats och kommer inte att repareras.
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iLifeMediaBrowser.framework/Versions/A/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/BlackAndWhiteEffect.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/CubeTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/DissolveTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/DropletTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/FadeThroughBlackTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/FlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/MosaicFlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/MosaicFlipTransitionSmall.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/PageFlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/PushTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/RevealTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/SepiaEffect.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/TwirlTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/WipeTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/CoreServices/Front Row.app/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/DVD.frappliance/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/FRSettings.frappliance/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/FRSources.frappliance/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Movies.frappliance/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Music.frappliance/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Photos.frappliance/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Podcasts.frappliance/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/TV.frappliance/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/BackRow.framework/Versions/A/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/QuickTime/QuickTimeComponents.component/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/QuickTimeJava/QuickTimeJava.bundle/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/QuickTime/AppleVAH264HW.component/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/QuickTime/QuickTime3GPP.component/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/QuickTime/QuickTimeFireWireDV.component/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/QuickTime/QuickTimeH264.component/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/QuickTime/QuickTimeIIDCDigitizer.component/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/QuickTime/QuickTimeImporters.component/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/QuickTime/QuickTimeMPEG.component/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/QuickTime/QuickTimeMPEG4.component/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/QuickTime/QuickTimeStreaming.component/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/QuickTime/QuickTimeVR.component/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Library/Internet Plug-Ins/QuickTime Plugin.plugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Library/Internet Plug-Ins/QuickTime Plugin.webplugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/Resources/QTKitIBPlugin.ibplugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Spotlight/QuickTime.mdimporter/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Library/Audio/Plug-Ins/HAL/iSightAudio.plugin/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Applications/QuickTime Player.app/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/AnnotationInspector.propPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/AudioSettingsInspector.propPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/DataRefInspector.propPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/HintTrackInspector.propPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/NetworkInspector.propPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/SettingsInspector.propPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/VisualTrackInspector.propPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/Resources/QTMediaKeys.bundle/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/Resources/QTMime.bundle/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/Resources/QTTransport.bundle/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTPlugIn.prefPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTRegister.prefPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTRegister.prefPane/Contents/Resources/QTAbout.bundle/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTStreaming.prefPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTUpdate.prefPane/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/AppleMobileDeviceHelper.app/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/AppleMobileSync.app/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel grupp på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/CodeResources, ska vara 80, den är 0.
 • Fel behörigheter på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/CodeResources, ska vara -rw-rw-r-- , de är -rw-r--r-- .
 • Fel grupp på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Info.plist, ska vara 80, den är 0.
 • Fel behörigheter på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Info.plist, ska vara -rw-rw-r-- , de är -rw-r--r-- .
 • Fel grupp på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS/JavaPluginCocoa, ska vara 80, den är 0.
 • Fel behörigheter på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS/JavaPluginCocoa, ska vara -rwxrwxr-x , de är -rwxr-xr-x .
 • Fel grupp på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS, ska vara 80, den är 0.
 • Fel behörigheter på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS, ska vara drwxrwxr-x , de är drwxr-xr-x .
 • Fel grupp på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Localizable.strings, ska vara 80, den är 0.
 • Fel behörigheter på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Localizable.strings, ska vara -rw-rw-r-- , de är -rw-r--r-- .
 • Fel grupp på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources, ska vara 80, den är 0.
 • Fel behörigheter på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources, ska vara drwxrwxr-x , de är drwxr-xr-x .
 • Fel grupp på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/version.plist, ska vara 80, den är 0.
 • Fel behörigheter på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/version.plist, ska vara -rw-rw-r-- , de är -rw-r--r-- .
 • Fel grupp på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents, ska vara 80, den är 0.
 • Fel behörigheter på Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents, ska vara drwxrwxr-x , de är drwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Components/AudioCodecs.component/Contents/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CodeResources, ska vara -rw-r--r-- , de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/dt.jar, ska vara lrwxr-xr-x, de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/jce.jar, ska vara lrwxr-xr-x, de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/jconsole.jar, ska vara lrwxr-xr-x, de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/management-agent.jar, ska vara lrwxr-xr-x, de är lrw-r--r-- .
 • Fel användare på System/Bibliotek/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib, ska vara 0, användare är 95.
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/dt.jar, ska vara -rw-r--r--, de är -rwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/jce.jar, ska vara -rw-r--r--, de är -rwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/management-agent.jar, ska vara -rw-r--r--, de är -rwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/security/blacklist, ska vara lrwxr-xr-x, de är lrw-r--r-- ..
 • Fel användare på System/Bibliotek/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Libraries, ska vara 0, användare är 95.
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Home/lib/security/cacerts, ska vara lrwxr-xr-x, de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar, ska vara lrwxr-xr-x, de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar, ska vara lrwxr-xr-x, de är lrw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/dt.jar, ska vara -rw-r--r--, de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/jce.jar, ska vara -rw-r--r--, de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/jconsole.jar, ska vara -rw-r--r--, de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/management-agent.jar, ska vara -rw-r--r--, de är lrwxr-xr-x .
 • Fel användare på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib, ska vara 95, användare är 0.
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/dt.jar, ska vara lrwxr-xr-x, de är -rw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/jce.jar, ska vara lrwxr-xr-x, de är -rw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/management-agent.jar, ska vara lrwxr-xr-x, de är -rw-r--r-- .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/security/blacklist, ska vara -rw-r--r--, de är lrwxr-xr-x .
 • Fel användare på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Libraries, ska vara 95, användare är 0.
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle, ska vara drwxr-xr-x, de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar, ska vara -rw-r--r--, de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/libdeploy.jnilib, ska vara -rwxr-xr-x, de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Home/lib/security/cacerts, ska vara -rw-r--r--, de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar, ska vara -rw-r--r--, de är lrwxr-xr-x .
 • Fel behörigheter på System/Bibliotek/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/libdeploy.jnilib, ska vara -rwxr-xr-x, de är lrwxr-xr-x .

Det är också säkert att ignorera följande meddelanden som eventuellt visas i Mac OS X Server:

 • Fel behörighet på private/var/db/openldap/openldap-data, ska vara drwxr-xr-x , de är drw------- .
 • Fel behörighet på private/etc/postfix/master.cf, ska vara -r--r--r-- , de är -rw-r--r-- .
 • Fel behörighet på usr/share/caldavd/lib/python/dsattributes.pyc, ska vara -rw-r--r-- , de är -rw-r----- .
 • Fel behörighet på usr/share/caldavd/lib/python/dsquery.pyc, ska vara -rw-r--r-- , de är -rw-r----- .
 • Fel behörighet på usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdamp.pyc, ska vara -rw-r--r-- , de är -rw-r----- .
 • Fel behörighet på usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdconf.pyc, ska vara -rw-r--r-- , de är -rw-r----- .
 • Fel behörighet på usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdmain.pyc, ska vara -rw-r--r-- , de är -rw-r----- .
 • Fel behörighet på usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdnetworktwisted.pyc, ska vara -rw-r--r-- , de är -rw-r----- .
 • Fel behörighet på usr/share/caldavd/lib/python/twisted/web2/filter/gzip.pyc, ska vara -rw-r--r-- , de är -rw-r----- .
 • Alla meddelanden som innehåller ordet ”WebObjects”

Du kan lugnt ignorera dessa meddelanden. Du kan också vanligtvis ignorera alla meddelanden av typen ”ACL hittades men väntades inte …”. Dessa meddelande kan visas om du ändrar behörigheten för en fil eller katalog; de är berättigade, men vanligtvis är de inget att bekymra sig om.

Publiceringsdatum: