Om pekaren hoppar när du använder styrplattan, Magic Trackpad eller Magic Mouse

Läs om vad du ska göra om pekaren hoppar eller rör sig oväntat eller oregelbundet när du använder en inmatningsenhet med pekyta, exempelvis en styrplatta på en bärbar Mac-dator, Magic Trackpad eller Magic Mouse.

Försök lösa problemet med dessa tips:

Kontrollera att enheten får ström

Kontrollera att enhetens batterinivåer inte är låga. Om du använder Magic Trackpad 2 eller Magic Mouse 2 kontrollerar du att det uppladdningsbara batteriet är fulladdat.

Undvik oavsiktliga rörelser på ytan

Kontrollera att endast en del av ditt finger rör vid pekytan och att du inte vilar handleden på eller nära den. Pekytan kan tolka handledens rörelser som fingerrörelser och flyttar pekaren i den riktningen.

Håll pekytan ren och torr

Fukt på pekytan kan också orsaka det här problemet. Om du torkar av styrplattans eller musens yta med en trasa löser det oftast problemet.

Om problemet försvinner när du lägger en bit papper mellan fingret och pekytan kan du fundera på att använda en teflonfilm. När du lägger filmen på ytan hindras fukten från att komma i direkt kontakt med pekytan. Kontrollera att pekytan är ren och torr innan du börjar använda teflonfilmen.

Tänk på att olja eller lotion kan orsaka samma problem. Torka rent enhetens pekyta med en lätt fuktad, luddfri trasa.

Ta av smycken

Smycken kan orsaka störningar när du använder en enhet med en pekyta. Prova med att ta av dig ringar eller armband och kontrollera om den oregelbundna funktionen försvinner.

Kontrollera strömadaptern som används med Mac-datorn

Det här beteendet kan uppträda om du använder en strömadapter från tredje part.

Om du använder en sådan strömadapter kopplar du bort den och provar att köra Mac-datorn från batteriet för att se om pekaren fungerar som avsett. Om enheten beter sig normalt när den körs på batteri kan det finnas problem med strömadaptern.

Undvik trådlösa störningar

Bluetooth-enheter kan fungera oregelbundet när det finns trådlösa störningar. Mer information finns i Wi-Fi och Bluetooth: Möjliga orsaker till trådlösa störningar.

Starta Mac-datorn i Säkert läge

Om inget steg ovan löser problemet kan du starta datorn i Säkert läge så att du kan avskriva programvara från tredje part som orsak till problemet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: