Isolera problem i Mac OS X

Med den här metoden kan du isolera den grundläggande orsaken till problemet eller åtminstone identifiera de händelser som får problemet att uppstå. Den här metoden kan hjälpa dig att lösa problemet, hitta andra supportartiklar, skriva bättre inlägg i Apples diskussionsgrupper samt kommunicera smidigare med AppleCares tekniska support.

Du kommer igång med att ta reda på grundläggande information om problemet som du kan använda för att beskriva det:

Vad är problemet?

När du svarar på den frågan bör du tänka på att anteckna eventuella felmeddelanden. Se till att beskriva eventuellt oväntat beteende i hårdvaran eller mjukvaran samt andra detaljer som kan verka relevanta.

Användare som är vana vid att hantera loggfiler bör granska dem i Systeminformation och leta efter relevant information. Om du inte är van vid loggfiler är det bäst att ignorera dem om du inte har ett specifikt meddelande att söka efter.

När inträffar problemet?

 • Om du kan identifiera en specifik kedja med händelser som får problemet att uppstå är det viktigt att du dokumenterar dessa.
 • Om problemet verkar inträffa med specifika intervall är det viktigt att anteckna tiderna. Händer det endast på en specifik tidpunkt (till exempel dagligen kl. 09.00) eller periodvis (till exempel var 47:e minut)?
 • Om problemet uppstår så pass oregelbundet att du inte kan beskriva när det inträffar, kan förslagen nedan hjälpa dig att felsöka problemet genom att göra vissa ändringar och se om problemet försvinner.
 • Om problemet uppstår vid uppstarten direkt efter installation av ett program från tredje part, klickar du här för att ta reda på vad du kan göra.
 • Du kan även felsöka andra eventuella problem som uppstår vid uppstart.

Om detta inte löser ditt problem bör du kontakta AppleCare eller ditt närmaste Apple-auktoriserade servicepartner.

När började problemet?

Anteckna alla ändringar i datorn eller mjukvarorna eftersom det kan påverka problemet. Har någon ny mjukvara eller hårdvara installerats?

Läs igenom dokumentationen

När du har beskrivit problemet bör du leta i dokumentationen och söka efter nyckelord som du har identifierat.

Om ett program är påverkat kan du börja med att leta i programmets read me-fil. Här kan du hitta beskrivningar av kända problem.

Om problemet ligger hos en produkt från en tredje part kan du se tillverkarens eller utgivarens webbplats för mer information om problemet.

Är mjukvaror och fasta mjukvaror uppdaterade?

I regel bör du använda de senaste versionerna av all programvara, från Apple och tredje part, för bästa kompatibilitet. Kontrollera även att datorns fasta programvara är uppdaterad.

Är problemet relaterat till hårdvaran eller mjukvaran?

Håll ögonen öppna för viktiga ledtrådar.

 • Om problemet verkar ligga hos ett specifikt program eller en specifik Mac OS X-funktion, bör du felsöka mjukvaran innan du börjar med hårdvaran.
 • Om problemet uppstår vid uppstarten, bortsett från om den inte startar alls, bör du även felsöka mjukvaran innan du börjar med hårdvaran.
 • Fortsätt läsa det här dokumentet om du har ett annat problem eller om felsökning av mjukvaran inte åtgärdar problemet.

Använd Skivverktyg för att leta efter fel på hårddisken eller problem med behörigheter.

De här problemen kan leda till andra symtom, men är vanligtvis enkla att åtgärda.

Kan du spåra problemet till en hårdvaruenhet?

Hårdvaruproblem kan ibland uppträda som problem med mjukvaran men kan inte lösas med felsökning av den. Eliminera hårdvara som orsak (eller spåra problemet till mjukvara):

 1. Koppla ur externa enheter. Om datorn i fråga är en iBook eller en PowerBook kopplar du ur alla externa enheter. På en iMac kopplar du ur alla externa enheter utom Apples tangentbord och mus. På en Power Mac kopplar du ur alla externa enheter utom en bildskärm (som bör vara ansluten till en inbyggd videoutgång) samt Apples tangentbord och mus. Om detta åtgärdar problemet kan du ansluta enheterna igen en åt gången (starta om datorn om enheten kräver detta) för att spåra problemet närmare.
 2. Sätt i Apple Hardware Test-CD:n som levererades med datorn (om du fick någon). Kör det utökade testet. Om några problem hittas fortsätter du till steg 3 eller kontaktar AppleCare eller ett Apple-auktoriserat servicepartner i närheten för felsökning och eventuell service.
 3. Stäng av datorn och ta bort alla eventuella minnesexpansioner från tredje part, expansionskort, extra hårddiskar eller andra uppgraderingar av den interna hårdvaran. Om du känner att du inte klarar av detta själv kan ett Apple-auktoriserat servicepartner hjälpa dig. De kan ta ut en avgift om problemet inte ligger hos Apple-hårdvaran. Alternativt kan du hoppa över det här steget och gå direkt till ”Installera om Mac OS X” nedan.
  • Om problemet åtgärdas kan du lägga till enheterna igen en åt gången. När felet uppstår igen tar du bort den enhet du lade till senast. Om felet försvinner igen har du spårat problemet. Om enheten levererades med tillhörande mjukvara kan du försöka med att ta bort den och installera om den. Du kan även kontakta leverantören eller tillverkaren av enheten för mer specifik felsökning.
  • Det kan vara en bra idé att testa enheterna i alla möjliga portar som passar. Om en USB-enhet fungerar i USB-port 1 men inte i USB-port 2 kan du försöka ansluta andra enheter till port 2. Det är möjligt att datorns portar inte fungerar som de ska.

Installera om Mac OS X

Om problemet kvarstår bör en ominstallation av Mac OS X åtgärda det.

 • När det gäller Mac OS X 10.6 ska du helt enkelt installera om Mac OS X 10.6 från installationsskivan.
   
 • När det gäller Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4 eller 10.5 ska du använda dig av Arkivera och installera-installation.

  Tips! Du kommer inte att kunna återgå till din nuvarande installation efter att du har kört Arkivera och installera, men du kan välja ”Behåll användare och nätverksinställningar” om du vill behålla program, inställningar, dokument och användarkonton.

 • För Mac OS X 10.1.5 eller tidigare kräver en ominstallation av Mac OS X att Mac OS X-volymen raderas. Hur du gör detta beskrivs i nästa stycke.

Om problemet kvarstår säkerhetskopierar du alla data, startar datorn från en Mac OS X installations- eller återställnings-CD, raderar Mac OS X-volymen, installerar om Mac OS X och återställer eventuella ytterligare Apple-program.

Installera om ytterligare program ett i taget och starta om datorn efter varje installation. För bästa resultat bör du använda datorn i flera timmar mellan varje installation för att säkerställa om det är just det programmet som orsakar problemet. Installerar du om allting direkt utan att upptäcka när problemet återkommer kan du behöva göra om hela proceduren.

Varning! Väljer du Radera och installera kommer allt innehåll på den valda volymen att raderas innan Mac OS X installeras. Se till att säkerhetskopiera alla filer innan du fortsätter.

Publiceringsdatum: