iPhoto: Felsöka kameraanslutningar

iPhoto känner inte igen en kamera ansluten till datorn.

Det här dokumentet innehåller felsökningssteg för anslutning av digitalkameror till iPhoto. I dessa steg ingår det att säkerställa att kameran är kompatibel, att datorn har den senaste versionen av Mac OS X, att iPhoto är den senaste versionen samt att kameran fungerar med PTP-funktionen (Picture-Transfer-Protocol).

  1. Kontrollera att kameran är kompatibel med iPhoto.
  2. Se kamerans dokumentation för att se om det finns flera lägen som kameran kan använda för att kommunicera med datorn över USB. Vissa kameror har ett masslagringsläge och en del kameror har en funktion som försätter kameran i PTP-läge (Picture-Transfer-Protocol). Testa med båda lägena för att se om kameran kan kännas igen av iPhoto.
  3. Se till att iPhoto- och Mac OS X-versionerna är uppdaterade. I Mac OS X-uppdateringarna ingår det stöd för ytterligare kameror.
  4. Slå på kameran och anslut den till datorn. Kontrollera Systeminformation (i mappen Verktygsprogram) för att se om kameran anges som ansluten under USB.
  5. Öppna Bildinsamling (i mappen Program) och se om kameran känns igen i detta program. Om kameran fortfarande inte känns igen av iPhoto, kontrollerar du om kameran har ett löstagbart minneskort, till exempel ett CF- (Compact Flash) eller SD-kort (Secure Digital). I så fall kan du behöva montera detta kort och läsa in bildfilerna från Finder om du har en USB- eller FireWire-kortläsare ansluten till datorn.

 

Publiceringsdatum: