OS X: Om iPhoto-bilder inte visas i andra program

Ibland kan det hända att bilder eller filmer som du sparar i iPhoto inte visas i andra program som iMovie eller Mail.

Om du stöter på något av följande när du försöker använda iPhoto-biblioteket i ett annat program, kan du lösa problemet med hjälp av anvisningarna i den här artikeln.

 • Ett eller flera iPhoto-albumnamn visas inte på fliken Bilder i iTunes.
 • Bilder eller album visas inte i bildpanelen i Mediebläddraren i program som Mail eller Safari.
 • Bildpanelen i iDVD visar meddelandet ”Starta iPhoto om du vill fylla listan”.
 • När du väljer bilder i bildpanelen i iMovie verkar det som om det saknas bilder eller album.
 • När du öppnar inställningspanelen Skrivbord och skärmsläckare i Systeminställningar visas inga bilder eller album i Inställningar eller Alternativ.

Kontrollera att programvaran är uppdaterad

Använd Programuppdatering och kontrollera att OS X, iPhoto och andra program är uppdaterade. Installera alla uppdateringar i listan. Öppna sedan iPhoto och dina andra program och se efter om problemet är löst.

Öppna iPhoto

Öppna iPhoto och kontrollera att dina album och bilder visas i iPhoto. Om bilderna inte visas i iPhoto visas de heller inte i andra program.

Om iPhoto inte hittar ditt bibliotek skapas ett nytt tomt bibliotek. Om bilderna inte visas, kontrollerar du att iPhoto är inställt på att använda ett iPhoto-bibliotek som du har skapat tidigare och som innehåller bilder:

 1. Håll alternativtangenten intryckt när du öppnar iPhoto. iPhoto visar alla iPhoto-biblioteksfiler som programmet kan finna på datorn.
 2. Markera ett bibliotek och klicka på knappen Välj.

Om du har sparat ditt iPhoto-bibliotek på en extern enhet och denna inte visas här, ser du till att den är ansluten och påslagen. Klicka på Annat bibliotek och leta reda på och välj ett bibliotek manuellt.

Om bilderna fortfarande inte visas i iPhoto kan du använda Spotlight eller Finder och söka efter fler iPhoto-biblioteksfiler. Se efter om du av misstag har flyttat iPhoto-biblioteksfilen till en annan mapp, till exempel hemmappen, mappen Dokument eller skrivbordet. 

Kontrollera iPhoto-biblioteket

Se till att det inte finns något et-tecken (”&”) i sökvägen till iPhoto-biblioteket i Finder. Du kan till exempel ha flyttat iPhoto-biblioteket till en mapp som heter ”bilder & filmer” eller en enhet som heter ”Mac & Cheese”. I så fall tar du bort et-tecknet från volym- eller mappnamnet eller flyttar ditt iPhoto-bibliotek till en annan mapp eller enhet som inte har något et-tecken i namnet.

Se efter om det finns något albumnamn (inklusive smarta album) i iPhoto-källistan som innehåller specialtecken. Specialtecken är alla tecken som inte är bokstäver eller siffror, till exempel et-tecken. Andra specialtecken är *$#(). Om det finns album med specialtecken kan du ta bort dessa tecken och se om det löser problemet.

Återskapa tillhörande filer

iPhoto meddelar andra program vilka bilder och filmer som finns genom att spara informationen i två filer.

Ta först bort iApps plist-filen som meddelar andra program var iPhoto-biblioteket och andra filer sparats.

 1. Klicka på symbolen Finder i Dock.
 2. Håll alternativtangenten intryckt och klicka på menyn Gå.
 3. Välj Bibliotek i menyn Gå.
 4. Gå till mappen Preferences i fönstret som visas.
 5. I mappen Preferences hittar du filen com.apple.iApps. Dra filen till papperskorgen och starta sedan om datorn.
 6. Återskapa filen genom att öppna iPhoto och iTunes
 7. Avsluta iPhoto och iTunes. Se sedan efter om dina iPhoto-bilder nu visas i dina andra program.

Om iPhoto-bilderna fortfarande inte visas i dina andra program tar du bort XML-filen för iPhoto-biblioteket. Detta är en ren textlista över objekten i iPhoto-biblioteket.

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Gå till iPhoto-biblioteket i Finder (finns vanligtvis i mappen Bilder i din hemmapp).
 3. Högerklicka eller kontrollklicka på symbolen för iPhoto-biblioteket och välj Visa paketets innehåll i snabbmenyn.
 4. Gå till filen AlbumData.xml i fönstret som visas.
 5. Dra ut filen AlbumData.xml ur iPhoto-biblioteket och släpp den på skrivbordet.
 6. Öppna iPhoto.
 7. Välj Nytt album från menyn Arkiv. iPhoto uppdaterar eller skapar då en XML-fil för iPhoto-biblioteket. 
 8. Avsluta iPhoto.

Kontrollera om dina iPhoto-bilder nu visas i dina andra program.

Kontrollera iPhoto-nyckelorden

Ibland kan ett nyckelord i fel format hindra andra program från att se ditt iPhoto-bibliotek. Om problemet kvarstår kan du försöka med att byta namn på iPhoto-nyckelorden.

 1. Öppna iPhoto.
 2. Välj Hantera mina nyckelord i Fönster-menyn.
 3. Klicka på knappen Redigera nyckelord.
 4. Byt namn på nyckelorden (detta kan vara så enkelt som att lägga till en 1 i det befintliga namnet).
 5. Avsluta iPhoto.
 6. Öppna iLife-programmen och se om du kan bläddra som avsett i iPhoto-biblioteket.

Det kan hända att bilder som du importerar redan har nyckelord inbäddade i deras EXIF-data. iPhoto försöker lägga till dessa nyckelord i din nyckelordslista när du importerar bilderna. Om nyckelordet innehåller ett tecken som inte kan användas eller om det är skadat på något sätt kan det leda till att XML-filen för iPhoto-biblioteket blir oläslig. Detta innebär i sin tur att bildlistan visas som tom i de andra programmen. Du kan lösa problemet genom att byta namn på nyckelorden. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: