GarageBand: Loopar som skapas från inspelningar med flera tagningar blir ibland korta

I vissa fall kan det hända att loopar du lägger till i biblioteket från inspelningar med Riktiga instrument i flera tagningar blir kortare än förväntat.

Detta kan inträffa om du använder den senaste tagningen från en inspelning med Riktiga instrument och flera tagningar, och du stoppar inspelningen före cykelregionens slut. Du kan förhindra detta genom att alltid låta spelhuvudet gå tillbaka till cykelregionens start innan du stoppar inspelningen. En ny tagning skapas inte såvida inte inspelningen fortsätter under en viss tid in i en ny cykel, så det bör inte resultera i en extra oönskad tagning.

Publiceringsdatum: