GarageBand '08: Längre projekt exporteras kanske inte på rätt sätt

 

Ibland när du exporterar en låt eller en podcast kan det hända att det inte finns någon fil, en väldigt liten fil eller en tom fil, när exporten slutförs. Med GarageBand 4.1.2 kan det hända att en dialogruta visas om att exporten inte kan utföras. 

 

Det finns ett känt problem med längre projekt. Problemet varierar beroende på vilken typ av ljudfil du exporterar, inställningen Automatisk normalisering samt på vilken version av GarageBand 4 som du använder.

Så här ändrar du inställningen Automatisk normalisering:

  1. Välj GarageBand > Inställningar.
  2. I panelen Avancerat väljer du alternativet Automatisk normalisering.

 

GarageBand 4.1.2 har följande exportlängdsbegränsningar. Om du försöker skapa en export som överskrider längdbegränsningen visas ett varningsmeddelande:

Fil Max. längd
16-bitars AIFF, Automatisk normalisering på 1 tim och 41 min
24-bitars AIFF, Automatisk normalisering på 1 tim och 41 min
16-bitars AIFF, Automatisk normalisering av 3 tim och 20 min
24-bitars, Automatisk normalisering av 2 tim och 13 min
AAC Inga*
MP3 Inga*

*16- eller 24-bitars AAC- eller MP3-filer med Automatisk normalisering på som är längre än 1 timme och 41 minuter kommer inte att ha några uppdaterade medieförhandsvisningar. 16-bitars AAC- eller MP 3-filer med Automatisk normalisering av som är längre än 3 timmar och 20 minuter kommer inte att ha några uppdaterade medieförhandsvisningar. 24-bitars AAC- eller MP 3-filer med Automatisk normalisering av som är längre än 2 timmar och 13 minuter innehåller inga medieförhandsvisningar.

 

GarageBand 4.0–4.1.1 har följande längdbegränsningar. Om du försöker skapa en export som överskrider dessa längder, visas ingen varning och den resulterande filen kommer inte att kunna användas:

Fil Max. längd
16-bitars (valfri typ), Automatisk normalisering på 1 tim och 41 min
24-bitars (valfri typ), Automatisk normalisering på 1 tim och 41 min
16-bitars (valfri typ), Automatisk normalisering av 3 tim och 20 min
24-bitars (valfri typ), Automatisk normalisering av 2 tim och 13 min

 

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Publiceringsdatum: