Om Dela-alternativ eller Märkning saknas efter en uppgradering till OS X Yosemite eller El Capitan

Ett eller flera alternativ för att dela visas kanske inte i menyn Dela, till exempel E-posta den här sidan, AirDrop eller Facebook eller så saknas funktionen Märkning.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Följ dessa steg om problemet uppstod direkt efter en uppgradering till Yosemite eller El Capitan.

  1. Öppna Terminal-programmet, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program. 
  2. Ange följande kommando i Terminal:
    /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -seed
    
  3. Tryck på returtangenten och vänta tills Terminal-prompten (avslutas med $) visas igen. Det kan ta några minuter.
  4. Avsluta Terminal. 

De förväntade funktionerna Dela   och Märkning ska nu visas. Om de inte gör det går du till Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på Tillägg och kontrollera att funktionerna Märkning och Delning är aktiverade i avsnitten Åtgärder och Menyn Dela.

Om samma problem förekommer på ett annat användarkonto på Mac-datorn loggar du in på det kontot och upprepar dessa steg.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: